Zprávy

Bohatší jsou tolerantnější ke korupci

03/01/2014

Korupce znevýhodňuje lidi, kteří sami úplatky brát nemohou, říká šest z deseti Čechů. Ve výzkumu Naděje a obavy Čechů 2014 od MindBridge Consulting se respondenti ve věku 18–60 let v pohledu na korupci shodli jak z hlediska pohlaví, věku, tak i regionálního rozložení.

„Některé výsledky výzkumu nepřekvapily, například fakt, že negativní postoje ke korupci převládly. Pravda je, že každoroční rozsah úniku veřejných financí je dle spíše konzervativních odhadů v rozsahu, který by umožnil organizovat přímou volbu prezidenta republiky téměř každý druhý den v roce, nebo by každé domácnosti umožnil v průměru získat dodatečných 23 tisíc korun do ročního rozpočtu. Čekali jsme dokonce ještě trochu silnější vnímání základní rovnice – neoprávněné, neefektivní čerpání veřejných peněz = nižší příjmy pro ostatní,“ komentuje výsledky Tomáš Kravka, Managing Partner společnosti MindBridge Consulting.

Jde o názor meziročně poměrně stabilní. Vnímaná spojitost mezi korupcí a ochuzováním zbytku populace narůstá mezi lidmi nad 45 let. „Jako kdyby s růstem věku narůstalo i pochopení následků neefektivních vydání,“ říká Tomáš Kravka.

Zatímco tedy mladší respondenti nemají názory tak často kategorické, zajímavě se determinují postoje v závislosti na ukončeném vzdělání respondenta. Lidé s vyšším stupněm ukončeného vzdělání vidí totiž korupci méně často ve spojitosti s chudnutím zbytku populace, než je to u lidí s nižším stupněm dosaženého vzdělání a nižším příjmem domácnosti.

Poctivá práce, korupce a pohodlný život
Současné postoje k hodnocení korupce jsou spojené i s postojem k poctivosti a ekonomickým nákladům na její dodržování. Jen 37 % lidí totiž souhlasí s tím, že poctivá práce s sebou nese i pohodlnější život. Zbytek (63 %) souhlasí s tím, že pohodlnější život má ten, který nepracuje poctivě (třetina z nich to tak vidí dokonce jednoznačně). Souvislosti se rýsují zřetelně, poctivost je nákladná, její dodržování umožňuje ostatním využívat nelegálních, zato (snad jen) krátkodobě účinných „zkratek“.

Výzkum Naděje a obavy Čechů 2014 mapuje celkové postoje ekonomicky aktivního obyvatelstva. Indikuje názorové trendy, které budou ovlivňovat spotřebu domácností, náladu populace, politické preference. Výzkum proběhl v srpnu 2013 na reprezentativním vzorku populace 1.500 obyvatel ČR, 18–60 let, CAWI, vzorek respondentů byl reprezentativní za celou Českou republiku (regiony, velikost sídla, vzdělání, příjem).

Jana Hotmarová
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604