Zprávy

Cena je nejčastějším důvodem pro změnu dodavatele energií

20/02/2012

Podle statistik operátora trhu s energiemi změnilo dodavatele 449 000 odběratelů elektrické energie a 362 000 odběratelů plynu. V porovnání s předchozím rokem 2010 se jedná o několikanásobný nárůst.

Cena, spolehlivost dodávek, komplexnost služeb a nízká administrativní náročnost jsou hlavní atributy, kterých si lidé cení na dodavatelích elektrické energie. Se stávajícím dodavatelem je nespokojeno asi 8 % odběratelů, přičemž hlavním důvodem nespokojenosti je zvyšující se cena elektrické energie a arogance dodavatele v kontaktu se zákazníkem.

Z výzkumu na reprezentativním vzorku populace (n=1021), který provedla na přelomu listopadu a prosince výzkumná agentura MindBridge, vyplývá, že téměř 30 % dotázaných buď uvažuje o změně dodavatele, nebo o tom, že si porovná nabídky ostatních dodavatelů energií. A jen 14 % těch, kteří o změně neuvažují, je přesvědčeno, že jejich současný dodavatel je nejvýhodnější.

Pouze pro pětinu respondentů pak představuje současný dodavatel jistotu, i když podmínky nejsou příliš výhodné – tento názor zastávají ve větší míře lidé s nejnižším čistým osobním příjmem. Mezi lidmi s nadprůměrným příjmem je třetina těch, kteří vidí možnou příčinu změny v tom, že se dodavatel zachová tak, že se zákazník naštve.

Informace o nabídce dodavatelů získávají občané ČR nejčastěji prostřednictvím médií, letáků, rad známých nebo na internetu (viz graf).

Co se týče formy oslovení či předložení nabídky jiného dodavatele elektrické energie, nejčastěji lidé preferují nabídku zaslanou poštou (49 %), předanou osobně (26%), či telefonicky (11 %). Celých 79 % lidí si dovede představit, že by smlouvu s novým dodavatelem uzavřeli u sebe doma.

„Podomní prodej patří k nejpreferova­nějším způsobům jak k oslovení s nabídkou, tak i uzavření smlouvy s novým dodavatelem,“ uvádí Ladislav Klika, CEO MindBridge. „A to navzdory tomu, že v médiích je často podomní prodej vykreslován v negativním světle. Je zjevné, že možnost zevrubného seznámení se s nabídkou v pohodlí domova a argumentační podpora ze strany podomního obchodníka jsou pro lidi subjektivně důležité. Ruku v ruce s tím jde pochopitelně i potřeba důsledné kontroly etického jednání obchodníků a záruky jejich zaměstnavatele.“

Je zjevné, že možnost zevrubného seznámení se s nabídkou v pohodlí domova a argumentační podpora ze strany podomního obchodníka jsou pro lidi subjektivně důležité. Ruku v ruce s tím jde pochopitelně i potřeba důsledné kontroly etického jednání obchodníků a záruky jejich zaměstnavatele.“

K měření
Termín šetření: 19.11. –1.12.2011, region: Česká republika, reprezentativní soubor domácností n=1.021, cílová osoba spolu/rozhodovatel v oblasti energií za domácnosti

Společnost MindBridge Consulting poskytuje služby v marketingovém výzkumu a poradenství v České republice i v zahraničí a specializuje se zejména na:

  • Customer Satisfaction
  • Service Quality
  • Communication
  • DataMining
  • Product optimization
  • Brand Architecture
  • Market Forecasting

Ladislav Klika, CEO
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604