Zprávy

Češi více využívají své bankovní účty

24/04/2014

Proti roku 2011 narostly mezi Čechy na oblibě bezhotovostní platby, na popularitě získávají poslední měsíce i bezkontaktní platební karty

V rámci čtvrté vlny FEE MONITORU, ve kterém se objektivně srovnává výhodnost vedení běžného účtu mezi jednotlivými bankami na trhu, zkoumala agentura MindBridge Consulting také návyky Čechů v oblasti využívání běžných účtů. V šetření bylo analyzováno chování populace a využití nástrojů, které mají u běžného účtu k dispozici. Nejvíce jsme se koncentrovali na dvě cílové skupiny, mladého, svobodného muže (Young Single) ve věku 25 let a chování ženatého klienta středního věku (40 let) s jedním až dvěma dětmi (Daddy). Tyto profily totiž reprezentují dlouhodobě sledované skupiny FEE MONITORU. Výzkumu se zúčastnilo celkem 1.652 responden­tů, přičemž v rámci zkoumaných cílových skupin bylo dotázáno 159, resp. 187 respondentů.

Z porovnání výsledků MindBridge FEE MONITORU vyplývá výrazně větší aktivita Čechů v oblasti využívání účtů. To platí zejména v oblasti bezhotovostních plateb kartou, kde došlo oproti roku 2011 k nárůstu v průměru ze dvou na devět plateb měsíčně u kategorie Young a ze tří na jedenáct u kategorie Daddy. Nově byla sledována i četnost bezkontaktních plateb. Dle údajů hlavních kartových asociací působících v ČR (MasterCard, Visa) obliba bezkontaktních plateb rychle roste, což potvrzuje i tento výzkum. Z výstupů MindBridge FEE MONITORU vyplynulo, že uživatelé z cílové skupiny Young platí bezkontaktní kartou třikrát a z cílové skupiny Daddy čtyřikrát v průběhu měsíce. Bezkontaktní technologií je přitom v ČR vybavena jen třetina platebních karet.

Růst byl zaznamenán rovněž v oblasti počtu výběrů z bankomatů vlastní banky, a to z jednoho měsíčního výběru na tři u mladého klienta, resp. dva u skupiny Daddy. Tento trend může souviset s tendencí preferovat bezhotovostní platby, a proto vybírat hotovost až v případě potřeby a po menších částkách. K většímu pohybu na účtech klientů bank napomáhá i zaznamenaný nárůst u příchozích plateb, který u obou skupin shodně dosáhl počtu čtyř (v roce 2011 se jednalo o jednu, resp. dvě příchozí platby). Potvrzuje se tak rostoucí povědomí Čechů o bankovních službách a jejich využívání.

**Ladislav Klika a David Dohnal
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604