Zprávy

Důchod na život stačit nebude

21/11/2013

Jen jeden z deseti Čechů očekává, že v důchodu vystačí s penzí. Ve výzkumu Naděje a obavy Čechů 2014 od MindBridge Consulting pak uvedlo 90 % respondentů ve věku 18–60 let, že jim státní penze důstojný život v důchodu nezajistí.

„Češi to vědí již delší dobu, nejen proto má dnes jako jeden z nástrojů, jak si přilepšit v důchodu, penzijní připojištění uzavřeno přes 5 milionů lidí. Celkově se však už tak nízká důvěra ve schopnost vedení státu zajistit normální živobytí v posledním roce ještě snížila. Svou roli sehrála bezpochyby i veřejná debata o stárnutí české populace, o reálné kupní síle státního důchodu v delším časovém horizontu, které provázely spuštění tzv. druhého důchodového pilíře,“ komentuje výsledky Ladislav Klika, CEO společnosti MindBridge Consulting.

Optimistů ubylo …
„Až budou lidé mého věku odcházet do důchodu, bude státní penze v průměru tak nízká, že neumožní lidem bez další podpory důstojné stáří.“
Celkový podíl „optimistů“ (nesouhlasí s výrokem) přitom proti minulé vlně měření v roce 2012 poklesl o téměř 17 procentních bodů. V minulém roce totiž v menší či větší míře státnímu důchodu důvěřovalo 27 % lidí, přičemž každý desátý dotázaný člověk na něj spoléhal rozhodně. Tedy tolik, kolik v srpnu 2013 s výrokem nesouhlasilo celkem.

…a míra pesimizmu posílila
Zatímco polovina lidí říká, že stát rozhodně nezajistí důchod v úrovni, která umožní důstojný život, v minulém roce to bylo jen 37 % lidí. Ženy jsou pesimističtější (55 %) než muži a nejmladší dotázaní ve stejném ohledu předčí nejstarší respondenty (18–24 let 57 %, 45–60 let 44 %).

Řešení
Mladší lidé jako řešení uváděli formy spoření již v aktivním věku, odkládání si části výdělku, nebo investice. Starší respondenti častěji zmiňovali svůj pozdější odchod do důchodu nebo úspory v životních nákladech (například menší byt, pěstování vlastního ovoce nebo zeleniny, předchozí úspory).

K měření
Výzkum Naděje a obavy Čechů 2014 mapuje celkové postoje ekonomicky aktivního obyvatelstva. Indikuje názorové trendy, které budou ovlivňovat spotřebu domácností, náladu populace, politické preference. Výzkum proběhl v srpnu 2013 na reprezentativním vzorku populace 1.500 obyvatel ČR, 18–60 let, CAWI, vzorek respondentů byl reprezentativní za celou Českou republiku (regiony, velikost sídla, vzdělání, příjem).

Jana Hotmarová
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604