Zprávy

Fairtradové město

11/03/2013

Polovina obyvatel Litoměřic, přičemž jde hlavně o velmi mladé lidi, zná výraz fair trade. Vyplynulo to z průzkumu probíhajícího v lednu a v únoru v Litoměřicích, které byly společně se Vsetínem prvním městem v České republice, jež získaly status Fairtradové město. Výsledky průzkumu byly členům Řídící skupiny pro fair trade v Litoměřicích a pozvaným hostům prezentovány v zasedací síni městského úřadu v závěru minulého týdne.

„Dosažených 52 procent lze považovat za velmi dobrý výsledek,“ uvedl Tomáš Kravka z agentury MindBridge Consulting, která výzkum zpracovávala. Ukázalo se, že kampaň byla správně cílena na základní a střední školy, přičemž mladí lidé přenášeli své poznatky a zkušenosti dále do rodin, mezi své přátele. Za jednoznačně nejvýznamnější zdroj informací označili převážně starší respondenti Radniční zpravodaj, vydávaný městem. Žáci a studenti zase udávali, že čerpají informace hlavně ze školy, z akcí organizovaných městem nebo z internetu.

Daleko nižší je však již povědomí o samotném obsahu výrazu fair trade. 31 procent respondentů se na dotaz, co znamená, omezilo na pouhý překlad – spravedlivý obchod. O tři procenta lidí méně uvedlo, že někdy zakoupilo fairtradový výrobek. Téměř vždy tomu tak bylo v Litoměřicích. Myšlenku fair trade podporuje 69 % respondentů, výrazněji více lidé s vyšším vzděláním.

S myšlenkou fair trade pak úzce souvisejí tzv. Rozvojové cíle tisíciletí (dále jen RCT). Povědomí o nich však je výrazně slabší. Nejvyšší podíl těch, kteří je znají, jsou mladí lidé od 13 do 18 let. Nejčastěji jmenovaným obsahem poslání RCT byl boj proti chudobě a pomoc nebo podpora lidem z rozvojových zemí, dále pak boj proti hladu. Po stručném seznámení se s obsahem RCT jim 66 % respondentů vyslovilo podporu.

„Obecně lze shrnout, že k tématům fair tradu a Rozvojových cílů tisíciletí jsou výrazně vnímavější mladší lidé. Mezi dospělými je povědomí a podpora i osobní zkušenost s nákupem fairtradových výrobků významně závislá na úrovni vzdělání a častěji se vyskytuje u žen,“ shrnula výsledky manažerka projektu Marcela Trejbalová.

Průzkum proběhl v rámci ukončení dva roky trvajícího projektu Aware&Fair, na jehož realizaci získalo město Litoměřice dotaci od Evropské unie. Ačkoli samotný projekt končí, aktivity Fairtradového města Litoměřice dál pokračují dle plánu na rok 2013, který schválila Řídící skupina pro fair trade složená ze zástupců města, příspěvkových organizací, neziskového sektoru a podnikatelů.

Společnost MindBridge Consulting poskytuje služby v marketingovém výzkumu a poradenství v České republice i v zahraničí a specializuje se zejména na:

  • Customer Satisfaction
  • Service Quality
  • Communication
  • DataMining
  • Product optimization
  • Brand Architecture
  • Market Forecasting

Tomáš Kravka
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604