Zprávy

Homeopatie v České republice

13/05/2011

Homeopatie je v ČR třetí nejznámější způsob léčby.

Tento typ léčby už někdy v životě použila téměř třetina Čechů.

Tyto informace jsou výsledkem výzkumu společnosti MindBridge Consulting, který se uskutečnil v polovině února 2011 na vzorku n = 1000 internetové populace ve věku 18–55 let. Na otázku: „Které z těchto způsobů léčby znáte (alespoň podle názvu)?“ uvedlo 81 % dotázaných právě Homeopatii (za klasickou medicínou a akupunkturou).

Téměř třetina Čechů (30 %) má s homeopatií osobní zkušenost, a to buď při vlastním užívání homeopatických přípravků nebo při podávání homeopatik svým blízkým. Ve 2/3 případů užívá nebo se homeopatiky léčí více členů rodiny.

Nejčastějšími uváděnými důvody užívání homeopatie je skutečnost, že:
1. homeopatická léčba je přírodní
2. homeopatická léčba je bez vedlejších účinků
3. homeopatická léčba je účinná.

Celkově je homeopatická léčba považována za účinnou 72 % všech ve výzkumu oslovených respondentů (uživatelů i neuživatelů).

Přes 60 % uživatelů používá homeopatickou léčbu na nemoci zimního období, téměř čtvrtina jako prevenci a zhruba 15 % na alergie.

Volba homeopatické léčby je nejčastěji vyvolána doporučením známých (52 %), dále doporučením lékaře (38 %) a vyhledáním informací na internetu (26 %).

Obecně mírně převažuje nespokojenost s dostupností a s množstvím informací o homeopatii v ČR.

Tomáš Kravka
Executive Director

MindBridge Consulting a.s.
výzkum trhu a marketingové poradenství
www.mindbridge.cz
info@mindbridge.cz