Zprávy

Homeopatika – vyzkoušeli jsme?

12/10/2016

Čtyři z pěti Čechů ve věku 18 – 55 let znají pojem homeopatická léčba. Více než 40 % homeopatika zná také z vlastní zkušenosti. Častěji ve výzkumu MindBridge prokázaly znalost ženy. Muži znají homeopatickou léčbu o něco méně často a stejně tak ji i méně často sami využili.

„S přibývajícím věkem se dostavují znalosti a zkušenosti, ale i důvody k hledání vhodných prostředků k léčbě přibývajících onemocnění a potíží. Podle očekávání tedy i znalost homeopatik roste s věkem, a to i ta aktivní – tedy znalost na základě vlastní zkušenosti. Mezi těmi, kteří vyzkoušeli homeopatika, jednoznačně dominují ženy,“ komentuje výsledky Tomáš Kravka, executive director společnosti MindBridge Consulting.
Respondenti kromě znalosti pojmu „homeopatika“ následně vyjadřovali svůj postoj – osobní názor na homeopatika.

O účinnosti homeopatických přípravků je zcela přesvědčeno 12 % dotázaných, za spíše účinné je označuje dalších 57 % lidí Stejně tak i zde se liší postoje žen a mužů. Zatímco 3 ze 4 žen jsou přesvědčeny o účinnosti homeopatik, mezi muži je tento podíl nižší (62 %). O málo více než polovina žen (52 %) také obecně (samy pro sebe nebo pro své blízké) homeopatii využila. Mezi muži jde „jen“ o 29 %.

Pro homeopatii se lidé v ČR nejčastěji rozhodli hlavně na základě doporučení svých známých (celkem 56 %). Druhý faktor, co do významu, je doporučení lékaře (celkem 41 %).

K měření
Výzkum Homeopatika 2016 mapuje celkové postoje obyvatelstva. Výzkum proběhl v červnu 2016 na reprezentativním vzorku internetové populace 1.000 obyvatel ČR, 18–55 let, on-line dotazování.

Tomáš Kravka
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604

Společnost MindBridge Consulting poskytuje služby v marketingovém výzkumu a poradenství v České republice i v zahraničí a specializuje se zejména na:

  • Customer Satisfaction
  • Service Quality
  • Communication
  • DataMining
  • Product optimization