Zprávy

K důchodu další výdělek?

26/04/2016

Jen jeden z deseti Čechů očekává, že v důchodu vystačí s penzí. Ve výzkumu Naděje a obavy Čechů 2017 od MindBridge Consulting pak uvedlo téměř 90 % respondentů ve věku 18–60 let, že jim státní penze důstojný život v důchodu nezajistí.

„Češi to vědí již delší dobu, nejen proto má dnes jako jeden z nástrojů, jak si přilepšit v důchodu, penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření uzavřeno 4,6 milionů lidí. Paradoxem se zdá být, že počet klientů penzijního připojištění již třetí rok v řadě klesá. Vysvětlením mohou být změny v podmínkách, které koncem roku 2012 zapříčinily mimořádný nárůst klientů, a to o více než 12 %. Šlo pravděpodobně o klienty, kteří by si smlouvu uzavřeli až v následujících letech, takže se počet nových klientů následně snížil, zatímco přirozený úbytek se nezastavil,“ komentuje výsledky Ladislav Klika, CEO společnosti MindBridge Consulting.

„Až budou lidé mého věku odcházet do důchodu, bude státní penze v průměru tak nízká, že neumožní lidem bez další podpory důstojné stáří.“

Celkový podíl „optimistů“ (věří, že státní penze bude dostatečná) se proti roku 2014 příliš nezměnil. Současná nízká úroveň byla nastavena během samotných debat a za publicity před spuštěním dnes již ukončeného druhého důchodového pilíře. Dnes mezi optimisty patří každý desátý dotázaný, zatímco v roce 2012 v menší či větší míře státnímu důchodu důvěřovalo ještě 27 % lidí.

Optimisté stagnují, ale míra pesimizmu zároveň klesá
Zatímco v době veřejných diskusí nad 2. důchodovým pilířem převládla extrémní nedůvěra, 53 % lidí tvrdilo, že stát rozhodně nezajistí důchod v úrovni, který by jim umožnil důstojný život, letos došlo ke změně poměru mezi odpověďmi „rozhodně“ a „spíše“ a ačkoliv se stoupenci obav kvantitativně nesnížili, jejich přesvědčení o nedostatečnosti budoucího důchodu je mírnější. Ženy jsou pesimističtější než muži a nejmladší dotázaní, kteří mají důchod ještě daleko, ve stejném ohledu předčí ty nejstarší respondenty (18–34 let „rozhodně“ 47 %, 35–44 let 37 % a 45–60 33 %).

„Celkově se tedy nízká míra důvěry ve schopnost vedení státu zajistit „normální“ živobytí v očích veřejnosti v posledním roce o něco vylepšila. Lidé si sice pravděpodobně pamatují o něco méně hlavní sdělení veřejných debat o stárnutí české populace, o reálné kupní síle státního důchodu v delším časovém horizontu, které provázely a dokreslovaly nezbytnost spuštění tzv. druhého důchodového pilíře,“ komentuje výsledky Ladislav Klika.

Jak si na stáří polepšit?
Mladší lidé jako řešení uváděli formy spoření již v aktivním věku, odkládání si části výdělku, nebo investice. Ve skutečnosti jde ale často o deklarace, protože jejich příjem je nižší a jejich investiční potřeby jsou nebo budou vysoké. Starší respondenti častěji zmiňovali vlastní pozdější odchod do důchodu nebo úspory v životních nákladech (například menší byt, levnější potraviny, ne tak časté doplňování šatníku, pěstování vlastního ovoce nebo zeleniny, předchozí úspory).

K měření
Výzkum Naděje a obavy Čechů 2017 mapuje celkové postoje ekonomicky aktivního obyvatelstva. Indikuje názorové trendy, které budou ovlivňovat spotřebu domácností, náladu populace, politické preference. Výzkum proběhl v březnu 2016 na reprezentativním vzorku populace 600 obyvatel ČR, 18–60 let, osobní dotazování, vzorek respondentů byl reprezentativní za celou Českou republiku (regiony, velikost sídla, vzdělání, příjem).

Ladislav Klika
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604