Zprávy

Kulturní a sportovní akce přivádějí do regionů turisty

27/11/2017

Finanční ztráta kolem 282 milionů korun by vznikla, pokud by se nekonaly akce Colours of Ostrava, Velká pardubická, Czech Truck Prix a Bohemia Jazz Fest (Praha). Regiony by přišly o částku téměř 109 milionů korun od tuzemských a 173 milionů korun od zahraničních turistů. Vyplývá to z detailního průzkumu agentury CzechTourism, který si nechala vypracovat u společnosti MindBridge Consulting.

Letošní průzkum navázal na podobné šetření z loňského roku, kdy byla měřena efektivita běžeckých eventů RunCzech, Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a Barum Czech Rally Zlín. I tentokrát se průzkum věnoval vlivu čtyř partnerských akcí, které mají významný vliv na rozvoj cestovního ruchu v místě svého konání. CzechTourism vybral jednu z největších jazzových událostí v Evropě Bohemia Jazz Fest (resp. jeho pražské zastavení), závody tahačů a zároveň nejsledovanější podnik mosteckého autodromu Czech Truck Prix, hudební multižánrový festival Colours of Ostrava a nejstarší dostih kontinentální Evropy, kterým je Velká pardubická.

„Tyto kulturní společenské akce oslovují široké spektrum návštěvníků u nás i v zahraničí. Není pochyb, že slouží nejen k zábavě, ale také k vytváření dobrého jména a pozitivního povědomí o České republice,“ uvádí ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Z průzkumu vyplývá, že podobné akce pomáhají zejména regionům, které jinak nejsou mezi turisty tolik populární. V případě Colours of Ostrava byl festival hlavním důvodem pobytu v regionu pro 83 procent zahraničních i tuzemských návštěvníků a podobně je tomu i u Velké pardubické (78 % tuzemských a 57 % zahraničních návštěvníků). I na pražský Bohemia Jazz Fest přišlo během dvou dnů 47 000 návštěvníků z tuzemska i ze zahraničí a v Praze utratili přibližně 110 milionů korun (z toho většinu, asi 108 milionů korun, zahraniční turisté). Nicméně 84 procent cizinců v průzkumu uvedlo, že by do Prahy přijelo, i kdyby se akce nekonala.

„Partnerství mezinárodních akcí má pro nás smysl, řada cizinců by do České republiky vůbec nepřijela. Naopak po první návštěvě si spousta z nich Česko oblíbí a ráda se sem vrací nejen kvůli samotné akci,“ říká Monika Palatková, ředitelka CzechTourism.

Co bylo zkoumáno Vedle struktury návštěvníků zkoumala agentura MindBridge třeba to, jak často návštěvníci akcí dané regiony navštěvují, jak dlouho v nich pobývají, v jakých ubytovacích zařízeních přespávají, zda kromě zkoumaných eventů navštěvují i jiné akce v daných regionech, kde získávají informace důležité pro jejich návštěvu, zda byla účast na předmětných akcích hlavním důvodem pro návštěvu regionů, jestli se do regionů vracejí opakovaně, jak dané akce hodnotí či jestli by do regionu přijeli, i kdyby se akce nekonala. Tazatelé rovněž zjišťovali, zda účastníci zaregistrovali během předmětných eventů loga Česko – země příběhů a Czech Republic – Land of Stories, případně některý z propagačních spotů národní turistické centrály.

  • Finanční přínos je ve stamilionech korun

Klíčové bylo samozřejmě vyčíslení finančních přínosů zkoumaných akcí, resp. o kolik peněz by regiony přišly, pokud by se v nich dané eventy nekonaly. V případě, že by se nekonal festival Colours of Ostrava, přišlo by Ostravsko o celkem asi 100 milionů korun, které zde návštěvníci během festivalu utratí. U Czech Truck Prix by pak Mostecko přišlo o zhruba 40,5 milionu korun. Pardubice by bez slavného dostihu tratily odhadem 33,5 milionu korun. U festivalu Bohemia Jazz Fest byl přínos vyčíslen na cca **110 milionů korun. A to navzdory tomu, že jde o volně přístupnou akci bez vstupného. Jak na nedávné prezentaci výsledků průzkumu uvedla **Soňa Machová z Institutu turismu ČR, byla pro vyčíslení celkového přínosu akcí využita data o celkové návštěvnosti od organizátorů, případně signalizační data mobilních operátorů.

  • Nejskalnější fanoušky mají „Colours“ a „Pardubická“

Na Velkou pardubickou a Colours of Ostrava se příští rok určitě chystá přibližně polovina všech dotázaných, ať už z tuzemska, nebo ze zahraničí. Vůbec nejvěrnější návštěvníky má slezský hudební festival. Z průzkumu vyplývá, že 56 procent hostů ze zahraniční přijelo opakovaně, tedy více než dvakrát. Podobně je na tom 81 procent místních návštěvníků a 65 procent návštěvníků z jiných měst a regionů České republiky.

  • Podpora regionů

CzechTourism vybírá akce tak, aby splňovaly mnoho kritérií. Jedním z nich je také to, aby bylo jejich rozložení rovnoměrné a lákalo návštěvníky po celé republice. Podpoří tím regionální hotely a jiná ubytovací zařízení, místní obchodníky i restaurace. Seznámí se s regionálními produkty a zvyky a získají celkové povědomí o místě. To je samozřejmě k dobru věci, protože své zážitky později sdílejí se známými a přáteli. „Drtivá většina cizinců, kteří navštívili akce, uvedla, že návštěva události je jedním z důvodů, proč do Česka přijeli. Nejvýraznější to je v případě Colours of Ostrava, kdy 83 procent respondentů uvedlo, že samotný festival byl hlavním důvodem k příjezdu do České republiky,“ konstatuje Monika Palatková. Nejen, že si oblíbili samotný festival nebo závod, ale považují za výhody i snadnou dopravní a finanční dostupnost ČR, vysokou jazykovou vybavenost, multikulturnost země a za plus považují i památky a přírodu. Během akcí přijíždějí do regionů samozřejmě i Češi z jiných koutů země, i ti přispívají k místnímu rozvoji.

V rámci průzkumu se tazatelé cizinců také ptali na vybrané atributy, kterými lze charakterizovat Českou republiku. Ta se jim zdá vyspělá (72 %) a dostupná (68 %), dále pak bezpečná a zajímavá (58 %).

MindBridge Consulting zpovídal dohromady 1 223 účastníků uvedených čtyř partnerských akcí. Na každé z nich tedy bylo dotazováno něco málo přes 300 návštěvníků, jak ze zahraničí, tak z tuzemska i z místa konání akce.

Podrobně se s výsledky průzkumu můžete seznámit na stránkách agentury CzechTourism pod následujícím odkazem: https://goo.gl/Dkffwj

zdroj: převzato z COT 12–2017