Zprávy

Letní výzkum: lidé rádi věří tomu, co si přejí, aby byla pravda

25/08/2015

Necelá polovina věří tomu, že v životě může existovat individuální šťastné (smolné) číslo a 2/5 pak připouštějí, že předměty pro štěstí (jako je talisman) fungují. Lidé nejméně připouštějí, že „něco by mohlo být“ na čtení osudu z ruky, nebo z kávové sedliny (méně než 1/10).

V červenci se uskutečnilo reprezentativní šetření, u kterého respondenti dostali seznam některých principů a postupů, které se neřadí mezi racionální. Požádali jsme respondenty, aby podle vlastního uvážení určili, zda jde o postupy, „na nichž něco může být“, nebo o postupy, které vůbec nefungují. Šlo tedy o rozdělení respondentů na ty, kteří nepřipouštějí vůbec možnost, že by tyto esoterické jevy fungovaly a na ty, kteří to – byť v minimální míře („něco na tom může být“) – nezavrhují

Číslo a talisman
Číslo, které přináší štěstí, nebo i smůlu, vidí jako možnost téměř polovina dotázaných z dospělé populace. O něco častěji jde o nejmladší respondenty do 34 let a o nejstarší nad 65 let. Talisman, předmět pro štěstí (ať už jde o kamínek, přívěšek na klíče nebo třeba kus oblečení) je jako princip, u kterého muži výjimečně připouštějí, že může fungovat, častěji než ženy. Šlo o jediný bod, kde muži převládali.
Horoskop a numerologie jsou velmi populární
Osud ve hvězdách prostřednictvím horoskopu má příznivce naopak častěji mezi ženami (zaznamenal největší rozdíl ve prospěch žen, a to o 9 procentních bodů). Míra jeho popularity roste také s růstem dosaženého věku respondenta. Celkově horoskop jako možnost, na které něco je, připouští 39 % dotázaných.

„Třináctka, tu nechci“
Funkčnost následků rozbitého zrcadla, vysypané slánky, kočky přes cestu nebo smolného pátku 13. připouští překvapivě jen pětina dotázaných. V tomto případě jde o víceméně vyrovnaný poměr mezi muži a ženami. A nebyl zaznamenán ani významný posun mezi věkovými kategoriemi respondenta. Do stejné skupiny z hlediska míry přijetí patří také vykládaní tarotových karet (celkově připouští 21 % respondentů).
Ženy jsou obecně méně striktní a v menší míře než muži jednoznačně odmítají možnost, že by věci, jako je horoskop, pověry, nebo číselná mřížka v nějaké míře nefungovaly.

Esoterika jako potenciál prodeje zboží a služeb
Znamená postoj „něco na tom může být“, že může generovat vyšší tržby za zboží a služby, které s uvedeným sice nesouvisí, ale které těmto postojům vyhoví? S jednoduchou racionální nabídkou to není jisté, neboť kouzlo esoterických principů spočívá mimo jiné v přesvědčení o individuali­zovaném výkladu osudu.
Přesto větší část respondentů uvedla, že se někdy v minulosti zachovala podle toho, co se jí ve „znameních“ ukázalo. A to i ti dotázaní, kteří možnost fungujících esoterických principů nepřipustili. Téměř dvě třetiny respondentů také potvrdily, že v minulosti se jim již stalo, že neměly dobrý pocit z toho, když nemohly dodržet ranní nebo večerní rituál (postup, který dlouhodobě nemění, jako například druh ranní kávy nebo čaje v určitém šálku). Lidé pak měli potíže usnout, nebo se během dne nemohli plně soustředit na svou práci. Týká se to především starších respondentů.

K měření

Měření proběhlo na reprezentativním vzorku 500 dotázaných z celé ČR, cílovou osobou byli lidé ve věku 18 let a více. Vzorek byl reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, regionu.

Radek Kovář
externí spolupracovník MindBridge Consulting