Zprávy

Máslo – tvrdá měna v měření politické orientace

06/11/2017

56 % Čechů ve věku 18 – 64 let by upřednostnilo, aby stát určoval nepřekročitelné ceny vybraných základních potravin před tím, aby ceny zůstaly plně v moci trhu – nabídky a poptávky. Určitý regulační zásah státu u cen základních potravin je podle většiny respondentů ve výzkumu Spotřebitelské postoje 2017 agentury MindBridge Consulting přípustným a preferovaným řešením.

„Pro toto výzkumné téma jsme se inspirovali ohlasy odborné, laické veřejnosti a komentáři médií k současné situaci kolem cen čerstvého másla. Samozřejmě výsledek nelze interpretačně překroutit tak, že lidé volají přímo po určování konkrétních cen potravin státem, v otázce jsme mluvili o stanovování nepřekročitelných cen – cenových stropů, které by stát u vybraných základních potravin určil. Ale i tak mne výsledek hodně překvapil,“ komentuje výsledky Tomáš Kravka, executive director společnosti MindBridge Consulting. „Domnívám se totiž, že tento postoj spotřebitelů k problematice cen základních potravin v době ekonomického růstu a celkové hospodářské a sociální stability vyjadřuje něco mnohem podstatnějšího, širšího a bohužel i varovnějšího. Veřejnost je připravena vpustit si státní rozhodování, regulaci do svého života a vyměnit významný kus své svobody za „pocit“ bezpečí a ochrany státem v domnění, že stát má schopnosti a vhodné nástroje k určení nepřekročitelných cen a že má v tomto směru čisté úmysly a zájmy. Je to zároveň vyjádření nedůvěry k principům trhu – nabídky a poptávky. Asi nepřekvapí, že největší podíl zastánců vlivu státu u stanovení nepřekročitelných cen vybraných základních potravin je mezi voliči KSČM, SPD, ČSSD, ale také Zelených a naopak nejvíc obhájců trhu je mezi voliči TOP 09, Svobodných a ODS.“

Příklon k státnímu zásahu – regulaci maximálních cen základních potravin inklinují častěji ženy. S vyšším věkem respondenty opouští víra ve „spravedlnost“ rovnovážné ceny určené nabídkou a poptávkou. Zatímco téměř 60 % mladých lidí ve věku 18–24 let je přesvědčeno, že ceny základních potravin by měla určovat jen nabídka a poptávka, u lidí ve 55–64 let je už téměř 65 % těch, kteří by preferovali, aby nepřekročitelné ceny vybraných základních potravin určil stát.

Obdobný trend lze – podle očekávání – pozorovat při pohledu na výsledky podle příjmů domácnosti a podle vzdělání spotřebitelů. Domácnosti s nižším příjmem se častěji kloní ke státnímu zásahu a méně důvěřují trhu než lidé z vyšších příjmových skupin. 63 % se základním vzděláním se v ochraně cen základních potravin obrací na stát, u vysokoškoláků je naopak 62 % těch, kteří důvěřují i u cen základních potravin tržním principům.

K měření
Výzkum Spotřebitelské postoje 2017 mapuje postoje spotřebitelů v ČR – postoje ekonomicky aktivního obyvatelstva. Výzkum proběhl v říjnu 2017 na reprezentativním vzorku internetové populace 1000 obyvatel ČR, 18–64 let, on-line dotazování.

Tomáš Kravka
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604