Zprávy

mBank a Česká spořitelna bodují

18/05/2011

Klienti rozhodli o bance s nejlepší nabídkou

Nejlepší nabídku má podle bankovních klientů mBank a Česká spořitelna.

Vyplývá to z výzkumu společnosti MindBridge Consulting, který se uskutečnil koncem března 2011 v reprezen­tativním vzorku populace ve věku 18–60 let (n=450). Na otázku: „O které bance byste řekl/a, že má v současné době nejlepší nabídku pro lidi jako jste Vy,“ uvedlo 18 % dotázaných právě mBank a 18 % Českou spořitelnu, jako jediného výrazného zástupce větších bank. Na třetím místě se objevila nová česká banka Fio banka s 12 %.

Stejné dvě banky (mBank, ČS) dominovaly i téměř ve všech spociodemogra­fických skupinách. Mezi třemi nejlepšími se s vyšší četností objevovaly ještě Fio banka a Raiffeisen Bank.

„Česká spořitelna a mBank vévodí téměř všem sociodemografickým skupinám.“

Muži nejčastěji preferují nabídku mBank, České spořitelny a jako třetí Fio banky. Oproti tomu ženy vnímají jako výhodné více bank. Kromě České spořitelny a mBank uvádějí i GE Money Bank a se stejným zastoupením následují ČSOB, Fio banka a Poštovní spořitelna.

Přestože ve všech věkových skupinách se mezi prvními opět objevují mBank a ČS. můžeme sledovat určité rozdíly. Mladí respondenti hledají nejlepší nabídku u novějších bank, vítěznou mBank a Fio banku pak u doplňuje ještě Česká spořitelna. Lidé ve středním věku kromě ČS a mBank uváděli také Raiffeisen Bank. U starších překvapivě vyhrála také mBank následována dle očekávání dvěma velkými bankami – Českou spořitelnou a ČSOB.

Z hlediska regionů má v Praze jasnou vedoucí pozici Česká spořitelna, avšak v Čechách a na Moravě je to právě mBank.

To, že jsem klientem nějaké banky, ještě neznamená, že je pro mě tou nejlepší

Zajímavý pohled poskytují data získaná propojením výsledků otázek, jaké banky jste klientem a jaká banka má pro lidi, jako jste Vy, nejlepší nabídku. Můžeme tak sledovat míru identifikace věrnosti klientů a spokojenosti s nabídkou vlastní banky.

Samozřejmě je nutné vzít úvahu, že někteří dotázaní jsou součastně klienty více bank a také rozdílné zastoupení u jednotlivých bankovních institucí.

„Nejlépe dopadla FIO banka, mBank a Česká spořitelna.“

Nejvíce překvapila Fio banka, nejnovější banka na českém trhu, která se stala absolutním vítězem. Téměř 83 % jejích klientů ji považuje zároveň za banku s nejlepší nabídkou. Jako začínající banka má zatím málo klientů, takže její výsledek je zatím zatížen vyšší statistickou odchylkou. Jako druhá se umístila další menší a relativně nová banka, mBank (58 %). Třetí místo získala Česká spořitelna (41 %).

Teprve za nimi následují v pořadí Poštovní spořitelna, GE Money Bank a Raiffeisen Bank. Naopak nejméně často hodnotí jako nejvýhodnější nabídku své banky klienti ČSOB a Komerční banky. A úplně nejhůře v tomto ohledu dopadla ING.

Tereza Benešová
Research Executive

MindBridge Consulting a.s.
výzkum trhu a marketingové poradenství
www.mindbridge.cz
info@mindbridge.cz