Zprávy

Modré zóny

03/12/2015

Zóny placeného stání jako řešení situace s parkováním vidí 46 % pražských řidičů. Potvrdilo to listopadové dotazování reprezentativního vzorku n=665 řidičů v Praze. Přitom nespokojeno s možností zaparkovat ve své vlastní městské části bylo 65 % řidičů.

Dotazováni byli řidiči, kteří alespoň dvakrát nebo častěji řídí auto v hlavním městě.

Spokojených je menšina
Celková spokojenost s parkováním ve vlastní městské části je v menšině. Jen 1/3 řidičů byla zcela nebo převážně s parkováním spokojena. Častěji jde o okrajové městské části. Nespokojenost se situací vyjadřovali významně častěji řidiči zastoupení v částech Prahy 2, Prahy 3, Prahy 6 a Prahy 8. Tedy i v oblastech, kde ZPS existují (Praha 2 a Praha 3).

Zatímco s možnostmi parkování bylo nespokojeno 65 % dotázaných řidičů, řešení ve formě ZPS (Zón placeného stání) vidělo jen 46 % řidičů. Ti by volili zavedení ZPS v jejich městské části. Dotazováni byli v této otázce jen řidiči s trvalým bydlištěm v těch částech Prahy, kde ZPS nejsou zavedeny.

ZPS populárnější mezi ženami
Nespokojenost s možnostmi parkování byla zaznamenána vyšší mezi respondenty ve věku nad 30 let a v nejvyšší věkové kategorii. Ženy jsou pak se situací parkování spokojené častěji než muži (45 % ženy, 27 % muži). Trochu paradoxně by zavedení Zón placeného stání pro rezidenty – jako opatření k řešení situace v parkování v dané městské části – volily také častěji ženy.

K měření
Měření proběhlo na reprezentativním vzorku 665 řidičů, mužů i žen ve věku 18–65 let, v proporčním zastoupení jednotlivých městských částí (22), kteří řídí v Praze dvakrát nebo častěji za měsíc. Vzorek byl reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, městské části.

Ladislav Klika, CEO MindBridge Consulting