Zprávy

Muži na to častěji ani nepomysleli - BLACK FRIDAY

29/11/2017

V průměru 15 % lidí ve věku 18–65 let využilo dle svých slov nabídku obchodů na výhodnější předvánoční nákupy, a to v rámci tzv. Black Friday. O něco častěji tuto možnost využili mladší lidé, lidé s vyšším stupněm dosaženého vzdělání nebo ženy.

Vyplynulo to z výzkumu MindBridge Consulting, který mapoval, nakolik je Black Friday v praxi využíván.

Využil(a) jste akce Black Friday k nákupu věcí, které byly v rámci akce za výhodnější cenu?
.

  • Ženy mají mírný náskok

Celkově využilo nabídku v rámci Black Friday 12 % mužů a 17 % žen. Mezi ženami byla navíc zaznamenána vyšší intenzita využití, protože 11 % žen nakoupilo více než jednu věc v rámci akce, zatímco u mužů to byla 4 %.

Vícenásobné nákupy (více než jednu věc) pak jsou přibližně rovnoměrně rozložené podle věku. U mladších respondentů je však vyšší procento těch, kteří tak koupili jednu věc během akce. S rostoucím věkem respondenta navíc narůstá také podíl těch, kteří celou akci ignorují a ani o možnosti výhodnějšího nákupu v rámci BF neuvažovali nebo nevěděli. Mezi nejmladšími jde o 44 %, zatímco u nejstarších respondentů 55–65 let je to 60 %. Podobný rozdíl panuje v tomto ohledu mezi muži a ženami. Ženy akci ignorují deklarativně v 43 % případů, zatímco mezi muži na to nepomyslelo 58 % z nich.

  • Větší města a vyšší vzdělání

Nabídku BF využili lidé ve větší intenzitě (nákup dvou nebo více věcí v rámci BF) častěji ve větších sídlech. Pokud v sídlech se 2–5 tisíci obyvateli byl podíl těchto lidí 11 %, pak ve velkých městech nad 100 tisíc obyvatel šlo 19 %. Lineárně se tato závislost potvrzuje i v městech velikostí mezi těmito velikostními kategoriemi. Výjimku tvořila nejmenší sídla s počtem obyvatel nižším než 2 tisíce. V nich se chování obyvatel podobalo středním městům.

Respondenti s nejnižším stupněm dosaženého vzdělání pak koupili alespoň jednu věc méně často (11 %), než respondenti s maturitou (19 %) nebo VŠ vzděláním (21 %).

K měření
Výzkum Black Friday proběhl 27.-28. listopadu 2017 na reprezentativním vzorku populace 18–65 let z hlediska pohlaví, věku, regionu, velikosti místa bydliště, n=600

Ladislav Klika
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604