Zprávy

Nejužitečnější web má Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit Bank

09/12/2010

…říkají přesvědčivě výsledky aktuální hloubkové analýzy uživatelské přívětivosti webových stránek bank na českém trhu. Testu byly podrobeny webové stránky celkem 12 finančních institucí.

Z rozsáhlého testování oční kamerou dále vyplynulo, že většina respondentů se necítí pohodlně na webových stránkách využívající flash a měnící se bannery s nabídkou produktů a služeb. V čase, který jsou ochotni věnovat k vyhledání pro ně důležité informace, na ně totiž působí rušivě a odvádějí pozornost. Není přitom podstatné, zda obsah sdělení ve flashi, banneru souvisí nebo nesouvisí s navštívenými stránkami.

Měnící se obsah stránek neustále upoutává pozornost klienta. V případě, že zákazník nenajde v těchto sděleních informace, které právě hledá, ztrácí několik vteřin v rozhodujících okamžicích první orientace na navštívené stránce. Ty přitom rozhodují o setrvání na virtuální návštěvě banky. V nijak extrémních případech má ztráta několika vteřin a rozptýlená pozornost za následek odchod z navštívených webových stránek.
Výzkumu také prokázal, že uživatelé bankovních webových stránek od nich neočekávají rozmanitost, ani „přílišnou kreativitu“ nebo extravagantní originalitu. Naopak u webových stránek vyžadují, aby v nich vyvolávaly pocit jistoty, stability, přehlednost a prostředí, v němž je snadné se okamžitě orientovat. Tento pocit u většiny respondentů vzbuzují webové stránky, které zachovávají všeobecně zažitou strukturu (umístění infolinky, kontakt), aby byly informace co nejsnáze a nejintuitivněji k nalezení. Na těchto principech nakonec získaly nejvíce bodů nejlépe hodnocené webové stránky. Klienti se na těchto webových stránkách cítili komfortně s tendencí se stránky vracet, ačkoliv nebyli klienty dané banky.

Dané nároky uživatelů internetu nejlépe uspokojily stránky České spořitelny, Komerční banky a UniCredit. Tyto banky dosáhly nejvyšších hodnot Web Usability Indexu 2010.

Smyslem testování bylo navodit co nejvíce reálnou situaci, kdy potenciální klient vyhledává zadané informace na daném bankovním webu. Jaké banky byly testovány?

V rozsáhlém měření uživatelské přívětivosti bankovních webů bylo plněno celkem 144 úkolů, respondenti ve věku do 45 let byli klienty bank, avšak ne testované banky, terénní šetření proběhlo od 4. října do 12. listopadu 2010. Pro testování webů byl použit nejmodernější bezkontaktní typ infračervené oční kamery iView x Red 250 od vývojové firmy SMI. Výstupem z hodnotícího softwaru BeGaze byly grafické výstupy, videa, statistiky.

Společnost MindBridge Consulting poskytuje služby v marketingovém výzkumu a poradenství v České republice i v zahraničí a specializuje se zejména na:

  • Customer Satisfaction
  • Service Quality
  • Communication
  • DataMining
  • Product optimization

Ladislav Klika
CEO
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: klika@mindbridge.cz