Zprávy

NEUROTRACE - efektivní nástroj testování reklamy

21/10/2010

Aplikace výsledků neurovýzkumu přepisuje v těchto dnech učebnice komunikace se zákazníky. Reklama dostává spolehlivější nástroje k tvorbě a realistickou zpětnou vazbu.

Takové ohlasy vzbudil říjnový seminář CONFESS Research NEUROSCIENCE, zaměřený na NEURO výzkum reklamy, jehož se zúčastnil jako key note speaker také Rafal Ohme, CEO of LABoratory & Co, jeden z tvůrců celosvětové metodiky testování a optimalizace reklamy prostřednictvím skenování aktivit mozku v průběhu expozice reklamy.

Přes 60 účastníků z řad významných zadavatelů reklamy vidělo několik případových studií optimalizace reklamy založené na nevědomých reakcích respondentů. Na příkladech Danone, GE Money Bank nebo Nestlé měli účastníci možnost poznat, jak takové reakce interpretovat, identifikovat scény s vysokým emočním zaujetím a schopností vyvolat požadované reakce (motivovat k nákupu) nebo jen pobavit příjemce zprávy.

Celosvětovou novinkou (tedy nejen v České republice) je BIOnavigator™, unikátní kombinace neuro výzkumu a oční kamery pro testování tiskové reklamy, outdoor, obálek časopisů či televizních reklam. Výzkum BIOnavigator™ propojuje poznatky o vizuálním vnímání reklamy získané prostřednictvím oční kamery s reakcí mozku prostřednictvím EEG. Díky tomuto propojení je možné detailně analyzovat dopad jednotlivých vizuálních elementů na divákovo vnímání, což v tomto rozsahu dosud nebylo možné.

CONFESS Research je partnerem LABoratory & Co a exkluzivním poskytovatelem Neurotrace™ a BIOnavigator™ pro Českou republiku.

Společnost MindBridge Consulting poskytuje služby v marketingovém výzkumu a poradenství v České republice i v zahraničí a specializuje se zejména na:

  • Customer Satisfaction
  • Service Quality
  • Communication
  • DataMining
  • Product optimization

Společnost CONFESS Research se specializuje na standardní i inovativní metody kvalitativního výzkumu. To, co odlišuje CONFESS Research od ostatních výzkumných agentur, jsou především praktické marketingové zkušenosti celého account manažerského týmu z marketingu velkých mezinárodních společností.

MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604

CONFESS Research, s.r.o.
Vítkova 32
180 00 Praha 8
W: www.confess.cz
E: confess@confess.cz
T: +420 222 734 492