Zprávy

Ochrana osobních údajů - nejlépe jsou vnímané státní instituce a banky

26/02/2016

Potvrdily to výsledky reprezentativního výzkumu v dospělé populace ČR n=600, podle kterých 44 % dotázaných vyjádřilo obavu, že jejich osobní údaje mohou být díky internetu zneužity.

V únoru realizovaný výzkum také ukázal, že častěji se s těmito obavami ztotožňují muži (47 %) než ženy (41 %), přičemž nebylo definován způsob, jakým by mohla být data zneužita, bylo to ponecháno na osobním vnímání a obavách každého respondenta.

nejlépe stát a banky, nejhůře sociální sítě

Státní instituce, jako jsou například Policie nebo ČSÚ, jsou považovány za subjekty, u nichž vysoký podíl lidí důvěřuje ve schopnost ochránit osobní údaje jednotlivců. Přesto s tímto tvrzením souhlasila méně než polovina dospělých dotázaných (47 %) a polovina nesouhlasila (50 %). Podobně dopadlo hodnocení bank („moje banka“=banka, které je respondent klientem), kde v ochranu vlastních osobních údajů věří 41 % dotázaných a také zdravotní pojišťovny (40 %). U bank a zdravotních pojišťoven byla přes celkový vysoký počet souhlasu charakteristická klesající míra přesvědčení.
Naopak nejméně v tomto ohledu lidé důvěřují sociálním sítím, internetovým vyhledávačům nebo poskytovatelům internetu jako takovým (17 %). To zajímavě kontrastovalo s více než dvojnásobnou důvěrou v mobilní operátory (36 %), kteří stejně tak reprezentují roli poskytovatele internetového připojení.

Řekněte mi, prosím, k následujícím společnostem, institucím, nakolik jsou u nich podle Vás Vaše osobní údaje a záznamy chráněny před zneužitím.

  • 47 % státní úřady, instituce (Policie, SSZ, ČSÚ…)
  • 41 % moje banka*
  • 40 % moje zdravotní pojišťovna
  • 36 % můj mobilní operátor*
  • 21 % obchod, u kterého mám věrnostní kartu*
  • 17 % můj poskytovatel internetu*
  • 14 % internetový vyhledávač (google, seznam…)*
  • 10 % sociální sítě (facebook, twitter…)*

.* respondenti hodnotili v případě, že sami využívají

co je na internetu, není soukromé
Pětina (18 %) dospělé populace je rozhodně nebo spíše přesvědčena o tom, že díky internetu je ochrana soukromí prakticky nemožná. Je to spojené s množstvím informací, které je možné prostřednictvím internetu o lidech získat. Mladší respondenti (do 30 let) jsou v tomto ohledu skeptičtější (realističtější) a tento názor vyjadřují častěji než zbytek populace.

Ladislav Klika, CEO MindBridge Consulting

K měření
Měření proběhlo 4.-9.2.2016 na reprezentativním vzorku 600 dotázaných z celé ČR ve věku 18 let a více, z nichž n=475 bylo uživatelů internetu a n=360 užívá internet „prakticky denně“, vzorek byl reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, regionu.