Zprávy

Partnerské násilí dospívajících a mladých

04/04/2019

Z reprezentativního vzorku 1 000 dotazovaných respondentů a respondentek ve věku 16–26 let mělo nějakou zkušenost se vztahem 914 mladých či dospívajících (jsou či byli s někým ve vztahu, manželství či registrovaném partnerství). Přičemž 33 % z těchto lidí zažilo v některém ze svých vztahů násilí, které definujeme jako partnerské násilí mladých. Znamená to, že každý třetí mladý člověk, který/která má zkušenost se vztahem, zažívá či zažil násilí ze strany svého partnera nebo člověka, se kterým „randí“. Z těchto jsou oběťmi ze 61 % ženy či dívky a ze 39 % muži či chlapci.

Formy partnerského násilí
Nejčastější formou partnerského násilí je násilí psychologické – polovina mladých lidí, kteří se nacházejí v násilném vztahu, opakovaně ze strany svého partnera či partnerky zažívá extrémní žárlivost a obviňování z nevěry. 41,3 % lidí, kteří čelí nebo čelili partnerskému násilí, zažilo také opakovanou kontrolu, kdy jejich partner/ka trval(a) na tom, že musí vědět, kde se nacházejí, s kým jsou a co dělají.

Další obvyklou formou násilí je fyzické násilí – 19,3 % mladých lidí, kteří čelí nebo čelili partnerskému násilí, zažilo nebo zažívá opakovaně v násilném vztahu facky a násilné strkání.

Nejtypičtějším projevem kybernásilí ve vztazích teenagerů je kontrola a čtení zpráv z partnerova/par­tnerčina mobilu bez jejich souhlasu, které opakovaně zažívá 31,3 % mladých obětí partnerského násilí. 25,3 % obětí násilí je opakovaně zahlcováno zprávami, emaily, telefonáty, a to i po skončení vztahu.

Stalking, tedy nebezpečné pronásledování, je také součástí této problematiky – 18,7 % mladých lidí, kteří mají nebo měli zkušenost s násilným vztahem, zažilo, že je bývalí partneři opakovaně po rozchodu vyhledávali, i když vyjádřili nezájem se s nimi dále vídat.

Téměř 14 % lidí v násilném vztahu zažilo opakované sexuální násilí v podobě nevyžádaných polibků a dotyků.

Řešení situace
Ač se většina mladých lidí, kteří se ve svém vztahu nebo při randění setkávali či setkávají s nějakou formou násilí dlouhodobě (n=303), tuto situaci snaží řešit, téměř jedna čtvrtina k žádnému řešení tohoto problému nepřistupuje. Ti, kteří a které situaci řeší, často volí několik způsobů řešení najednou. Nejčastěji se s partnerem rozejdou (56 %), nebo se svěří své kamarádce či kamarádovi (47 %). Pouze minimum podá v souvislosti s násilím ve vztahu trestní oznámení nebo vyhledá odbornou pomoc. Ve 26 % případů se situace násilí ve vztahu nijak nezměnila i přesto, že mladí lidé vyzkoušeli některé ze zmíněných řešení. V 5 % případů se situace dokonce zhoršila.

Dopady partnerského násilí mladých
Partnerské násilí mladých nezůstává bez důsledků. Pouze necelá třetina mladých lidí, kteří jsou dlouhodobě vystaveni působení některé z forem partnerského násilí (n=303), nepocítí v důsledku násilí ve vztahu žádné z uvedených dopadů na svůj osobní život nebo své zdraví. Někteří však naopak zažijí více ze zmíněných dopadů. Nejčastěji se nemohou kvůli násilí dlouhodoběji soustředit na své studium, školu nebo na svou práci (43 %). U přibližně každého čtvrtého chlapce nebo dívky se projeví anorexie nebo výrazný úbytek váhy (26 %). Dokonce 16 % mladých lidí napadají v důsledku násilí myšlenky na sebevraždu.

Výzkum pro proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. realizovala agentura MindBridge Consullting, a to v průběhu března 2018. Reprezentativní vzorek n = 1 000 lidí ve věku 16 až 26 let, ČR, (CAWI).