Zprávy

Pocit bezpečí

11/01/2017

O něco více než pět z deseti Čechů se cítí zcela nebo převážně bezpečně v místě, kde žije. Ve výzkumu Naděje a obavy Čechů 2017 od MindBridge Consulting pak zbylí téměř šest z deseti respondentů ve věku 18–60 let tvrdí, že mají větší, či menší obavy v místě bydliště a přizpůsobují tomu své chování a zvyklosti.

„Výzkum zaznamenal především subjektivní pocity, tedy ne nutně objektivní míru kriminality, se kterou byl respondent konfrontován. Výslednou odpověď tak mohla ovlivňovat například frekvence zmiňování tématu zločinu v médiích, předávané příběhy nebo dispozice samotného dotazovaného. Přesto výzkum ukázal korelaci vyšší míry pocitu bezpečí v menších komunitách, na vesnici, kde se lidé mezi sebou navzájem dobře znají, než ve větších městech a potvrdil tak i statistická data,“ komentuje výsledky Ladislav Klika, CEO společnosti MindBridge Consulting.

Souhlasíte s výrokem: „V obci, kde žiji, se cítím za všech okolností vždy úplně bezpečně.“

S věkem pocit bezpečí slábne…s vyšším příjmem domácnosti roste.

Není překvapivé, že intenzita pocitu bezpečí vykázala zápornou korelaci s rostoucím věkem. Čím starší respondent byl, tím s menším pocitem bezpečí žije ve své lokalitě. Nejsilnější je pocit bezpečí do 35 let věku respondenta, nejnižší naopak ve věku 65 let a více. Zatímco v minulosti nebyl zaznamenán významný vliv pohlaví respondenta na postoje, v prosinci se častěji o něco méně bezpečně cítily ženy. Zajímavou provázaností je vyšší příjem domácnosti s vyšší mírou vnímaného bezpečí. Je tak možné, že ekonomická situace domácnosti určuje lokalitu bydlení, tedy mohlo by platit, že čím lepší sociální pozice domácnosti, tím je vybíráno pro bydlení lepší (i bezpečnější) místo v rámci města.

Za bezpečím na venkov? Nebo do Prahy.

Významný rozdíl ve vnímání pocitu bezpečí je mezi většími městy a sídly do 5.000 obyvatel. Zatímco ve městě je pocit bezpečí slabší, na vesnici je zejména extrémní pocit bezpečí (rozhodně souhlasím) téměř dvojnásobný. Výjimkou může být v krajském srovnání Praha, kde je podle 67 % respondentů bezpečno („rozhodně+spíše souhlasím“), tedy o 9 procentních bodů nad celostátním průměrem. Na druhém konci krajského srovnání skončil Moravskoslezský kraj s hodnotou 48 % („rozhodně+spíše souhlasím“).

K měření:
Výzkum Naděje a obavy Čechů 2017 mapuje celkové postoje ekonomicky aktivního obyvatelstva. Indikuje názorové trendy, které budou ovlivňovat spotřebu domácností, náladu populace, politické preference. Výzkum proběhl v prosinci 2016 na reprezentativním vzorku populace 850 obyvatel ČR, 18–60 let, osobní dotazování, vzorek respondentů byl reprezentativní za celou Českou republiku (regiony, velikost sídla, vzdělání, příjem).

Ladislav Klika
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604