Zprávy

Poctivá práce vede k úspěchu?

18/12/2013

Ten, kdo poctivě pracuje, má větší šanci na pracovní postup, říká každý druhý Čech. Ve výzkumu Naděje a obavy Čechů 2014 od MindBridge Consulting však polovina respondentů ve věku 18–60 let uvádí, že poctivost není způsob, jak si budovat kariéru.

„Důvěru v poctivou práci jako nástroj budování kariéry má v současné době mezi lidmi do 60 let jen každý druhý, přičemž výzkum prokázal, že toto přesvědčení s rostoucím věkem respondentů klesá. Mezi lidmi je celkově oslabována obecná důvěra v dříve platná pravidla, ustálené konvence nebo principy, které jsou přizpůsobovány vyvíjejícímu se životnímu stylu a průběžně jsou částí společnosti vyhodnocovány jako zastaralé. To platí i o pravidlech o poctivosti a pracovitosti, která se dlouhodobě mezi lidmi zachovávala a předávala třeba i formou přísloví,“ komentuje výsledky Tomáš Kravka, Managing Partner společnosti MindBridge Consulting.

Oba póly zesilují
Společnost se proti minulému roku mírně polarizovala, narostl totiž podíl těch, kteří v poctivost jako nástroj pracovního postupu silně věří, i těch, kteří s takovým názorem vůbec nesouhlasí. Pozitivní je, že mezi mladšími respondenty jsou zastoupeny kladné názory častěji a dokonce i míra přesvědčení o tom, že poctivost je nástrojem kariéry, je u nich silnější. Zatímco lidé ve věku 45–60 let toto přesvědčení vyjadřují ze 40 %, mezi nejmladšími lidmi ve věku 18–24 let je to celých 60 %. Možná překvapivé zjištění je, že optimističtější názory mají v tomto směru o něco častěji muži než ženy, které vidí za kariérou i jiné příčiny.

Poctivá práce a pohodlný život
Větší shoda pak panuje v pohledu na spojení poctivé práce a pohodlného života. Jen 37 % lidí souhlasí s tím, že poctivá práce s sebou nese i pohodlnější život, zatímco zbytek (63 %) souhlasí s tím, že pohodlnější život má ten, který nepracuje poctivě. Každý pátý dotázaný je o tom dokonce přesvědčen jednoznačně.

K měření
Výzkum Naděje a obavy Čechů 2014 mapuje celkové postoje ekonomicky aktivního obyvatelstva. Indikuje názorové trendy, které budou ovlivňovat spotřebu domácností, náladu populace, politické preference. Výzkum proběhl v srpnu 2013 na reprezentativním vzorku populace 1.500 obyvatel ČR, 18–60 let, CAWI, vzorek respondentů byl reprezentativní za celou Českou republiku (regiony, velikost sídla, vzdělání, příjem).

Jana Hotmarová
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604