Zprávy

PODÍL OBYVATEL NA CHODU MĚST A OBCÍ

08/08/2016

Participace obyvatel na chodu obce s rostoucí velikostí obce klesá. Střední a větší obce tak pro potřeby zajištění zpětné vazby vytvářejí více či méně úspěšné nástroje, kterými lze zprostředkovat názory obyvatel, zjistit jejich priority u konkrétních projektů, dopravního řešení, vybavení obce, zajištění bezpečnosti, nebo jiných aktuálních témat.

„Z reprezenta­tivního výzkumu mezi dospělým obyvatelstvem ČR vyplynulo, že sounáležitost vyjádřená pocitem participace na dění v obci se zvyšuje jak spolu s klesající velikostí obcí, tak i spolu s rostoucí délkou života respondenta v dané obci. Nejsilnější pocit participace mají lidé v aktivním věku 35–49 let, lidé z obcí do 5.000 obyvatel,“ komentuje výsledky Ladislav Klika, CEO společnosti MindBridge Consulting.

Bezpečí a místo pro auta
Ve výzkumu, kde se zkoumaly názory ekonomicky aktivní části populace obyvatel měst, se ukázalo, že lidé by se nejčastěji shodli na vyšších investicích do posílení pocitu bezpečí. Celkem by to přivítalo 14 % dotázaných, a to častěji muži než ženy a častěji starší respondenti.
12 % lidí by pak volilo vyšší výdaje městského rozpočtu do oblasti sportu, výstavby cyklostezek, veřejných sportovišť, což je přitažlivé častěji pro muže, pro mladší respondenty nebo pro rodiny s více dětmi. Stejně tak (12 %) by pak volilo vydat více na zajištění nových parkovacích míst v obci.

17 % respondentů by pak v rozpočtech obcí žádnou z testovaných položek nenavyšovalo.

K měření
Výzkumy Města 2015 a EAO Města 2016 mapují dlouhodobě volební priority a volební chování obyvatel měst se zaměřením na jejich zapojení do dění obce a na jejich artikulované potřeby. Města 2015 proběhl v květnu 2015 na reprezentativním vzorku populace 1.800 obyvatel ČR, 18+
EAO Města 2016 proběhl v březnu 2016 na reprezentativním vzorku populace 600 obyvatel ČR, 18–60 let

Společnost MindBridge Consulting poskytuje služby v marketingovém výzkumu a poradenství v České republice i v zahraničí.

Ladislav Klika
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz