Zprávy

Podpora přijetí běženců na území ČR 14 %

10/02/2016

Česká republika by podle názoru většiny populace na svém území neměla přijímat uprchlíky, kteří v posledních měsících připlouvají ke břehům EU.

V reprezentativním výzkumu se tak vyjádřily 4/5 dospělé populace ve věku 18 let a více, kdy s narůstajícím věkem respondenta roste mírně také jeho odmítavý postoj k běžencům. Kromě narůstající míry odmítání je i o něco vyšší míra jeho rozhodnosti (častěji odpovědi rozhodně ne proti spíše ne). V celkových 81 % respondentů, kteří se kloní k tomu, aby se běženci v ČR nepřijímali, jich 52 % tento názor zastává rozhodně a 29 % spíše.

Pro přijetí uprchlíků na území ČR se vyslovilo 14 % dotázaných (1 % rozhodně ano, 13 % spíše ano). Jde o něco častěji o lidi z domácností s vyššími příjmy a vzděláním.

Ženy častěji uvádějí odpovědi „nevím“, ale zároveň, pokud již odpověď sdělí, jde častěji než u mužů o krajní odmítavý postoj („rozhodně ne“).

Postarat by se možná mohla EU
Pokud měli dotázaní zhodnotit, zda by EU měla tyto uprchlíky přijímat nebo ne, pak míra odmítání byla stále nadpoloviční, ale z 81 % poklesla o 9 procentních bodů na 72 % a změkčil se také poměr mezi rozhodným odmítáním a odmítáním s postojem „spíše“.

Ladislav Klika, CEO MindBridge Consulting

K měření
Měření proběhlo 15.-25.1.2016 na reprezentativním vzorku 600 dotázaných z celé ČR, cílovou osobou byli lidé ve věku 18 let a více. Vzorek byl reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, regionu.