Zprávy

Pokles? Jak u koho - vývoj realitního trhu v ČR 2012

10/01/2012

Hodnota českého realitního trhu v meziročním porovnání klesla v roce 2011 přibližně o 3,2 %, realitní kanceláře zaznamenaly pouze 2,2 % pokles objemu proniknutého trhu. Velkým realitním kancelářím přinesl rok 2011 dokonce meziroční růst obratu o 10,8 %.

Celková velikost realitního trhu včetně prodejů realizovaných mimo realitní kanceláře činila výhradně na maržích z prodejů a pronájmů až 5,08 mld. CZK. V meziročním srovnání se jedná o 3–7 % pokles. Na celkový pokles trhu měly přitom vliv dva faktory: z 8 % nižší ceny stejných nemovitostí, z 92 % pak nižší počet prodejů. Objem trhu realizovaného realitními kancelářemi přitom poklesl o 2,2 %, z čehož vyplývá, že ke službám realitních kanceláří se pomalu vrací část populace, která si v minulém roce prodávala své nemovitosti sama. Role realitních kanceláří tak v souhrnu meziročně posílila.

Rok 2011 je hodnocen jako rok relativně dobrý. Zejména ve srovnání s rokem 2010, který přinesl prudký propad trhu, došlo k zániku řady menších kanceláří, k posílení velkých hráčů (koncentraci trhu). Rok 2011 tak byl rokem konsolidace, v němž realitní kanceláře absorbovaly ztráty z předchozích období, přizpůsobily se změněné poptávce na trhu, přizpůsobily ceny služeb vychýlené struktuře ve prospěch nájemního bydlení.

Na druhé straně panují na realitním trhu silné obavy z vývoje v roce 2012, kdy hlavními očekávanými vlivy jsou možná snížená úvěrová kapacita bank. Dále omezená poptávka na residenčním trhu v důsledku poklesu agregovaných příjmů populace a rostoucí výdaje za základní zboží a služby v důsledku změn DPH, zdravotní a důchodové reformy. I očekávané snížení dosud stagnujících cen neobsazených novostaveb, u nichž developerům budou končit úvěry (s efektem stlačení cen starších nemovitostí), pokles zahraniční poptávky a v neposlední řadě i změny DPH, které se promítnou do cen nových staveb.