Zprávy

Pražané považují zásah meteoritem za nepravděpodobný

10/08/2017

Ve srovnání s black-outem, ničivou živelní pohromou nebo teroristickým útokem ze srážky s vesmírným tělesem vyjádřila jen 2 % dotázaných Pražanů. Vyplynulo to z výsledků aktuálního výzkumu reprezentativního šetření mezi 750 Pražany vybraných jako přesný vzorek obyvatel metropole, který realizovala společnost MindBridge Consulting.

„Bez ohledu na pravděpodobnost, se kterou mohou jednotlivé události nastat, se obvykle na předních pozicích objevují ta rizika a nebezpečí, která jsou prezentována ve větší míře v médiích,“ komentuje vlivy na vyjádření respondentů Ladislav Klika, ředitel společnosti MindBridge Consulting.

Nejvíce tak z nabízených možností hrozí Praze teroristický útok (47 %) a asi ve stejné míře pak ničivá živelní pohroma nebo Black-out (dlouhotrvající výpadek elektrického proudu), jak se vyjádřil přibližně každý čtvrtý dotázaný.

Větší obavy z teroristického útoku panují mezi lidmi s nízkým vzděláním, zatímco s vyšším stupněm dosaženého vzdělání se obavy přesouvají k Black-outu. S rostoucím věkem respondenta klesají obavy z Black-outu a stupňuje se již tak vysoká obava z teroristického útoku nebo z ničivé živelní pohromy.

Muži identifikovali o něco častěji jako nebezpečí možný Black-out, naproti tomu ženy nekoncentrovaly svou odlišnost do jednoho nebezpečí a mírně častěji zmínily jak teroristický útok, tak i ničivou živelní pohromu než muži.

Živelní pohroma je mimořádná událost vzniklá v důsledku škodlivého působení přírodních sil, která přináší škody na přírodě, majetku, poškozuje zdraví a mnohdy má za následek smrt lidí. Praha zažila v roce 2002 18 zatopených stanic metra a vysoké škody na majetku a Vltava byla rozvodněná i v roce 2013. Přesto je v očích veřejnosti ničivá živelní pohroma jako možná hrozba až daleko za teroristickým útokem.

„Podle zprávy PwC ČR jsme ve skutečnosti již několikrát byli blízko výpadku proudu, a to kvůli přetokům energie z větrných elektráren na baltském pobřeží přes naše území. Riziko Black-outu však není tak často a do hloubky prezentováno v médiích. To bude jedním z hlavních důvodů nižších obav,“ upřesňuje Ladislav Klika.

K měření
Výzkum proběhl v květnu 2017 na reprezentativním vzorku populace 750 obyvatel Prahy, 18+ let, osobní dotazování (pohlaví, věk, vzdělání, pražské obvody).

Ladislav Klika
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604