Zprávy

Prezidenta České republiky chceme volit přímo

12/03/2018

Jen 15 % lidí by chtělo vrátit volbu prezidenta ČR do rukou zákonodárců, 85 % pak dává přednost přímé volbě, vyplývá to z reprezentativního výzkumu MindBridge Consulting, který mapoval vliv výsledků lednové volby prezidenta ČR na preferovaný způsob volby.

“Dál od Prahy – více přímé volby“
Přímou volbu podporují stejně muži i ženy. Přímá volba i přes výraznou převahu je o něco méně zastoupená mezi mladými lidmi do 29 let a klesá pak spolu s rostoucím vzděláním respondenta nebo s rostoucím příjmem domácnosti. Provázanost s příjmovými kategoriemi potvrzuje rovněž pohled optikou vzdělání respondenta. Čím vyšší vzdělání, tím vyšší je míra podpory volby prezidenta ČR prostřednictvím zákonodárců (bez maturity jen 9 % vs. VŠ 30 %).

Vychýlená je pak Praha. Až 24 % Pražanů by pravomoc volby prezidenta ČR předalo do rukou obou komor Parlamentu ČR, zatímco u Moravanů by to bylo jen 12 %.

Nespokojenost s výsledkem, blíže k vrácení pravomoci parlamentu
Pokud respondenti nepatří mezi aktivní voliče (volil v prezidentských volbách), na své pravomoci tolik nelpí, téměř každý čtvrtý by volbu prezidenta ČR vrátil do rukou zákonodárců. Mezi aktivními voliči to bylo jen 11 %. Mezi voliči, kteří spíše nebyli spokojeni s výsledkem volby, je preferována přímá volba v 79 % případů. Mezi těmi, kteří s výsledkem volby byli spíše spokojeni, je to ale až 98 %. Nespokojenost je tak spojena s vyšší mírou připravenosti předání této pravomoci parlamentu.

o výzkumu:
Povolební stav – reprezentativní výzkum za populaci ČR, 18–65 let, dle pohlaví, věku, vzdělání, regionu, velikosti místa bydliště, CAWI, n=1.000, 02/2018