Zprávy

Při změně dodavatele elektrické energie (EE) domácnosti očekávají úspory i několik tisíc korun ročně

18/10/2012

Spokojenost s dodavatelem EE v domácnostech v srpnu 2012 ve srovnání s počátkem roku mírně poklesla. Dnes spokojenost vyjádřilo 61 % domácností, zatímco v lednu 2012 to bylo ještě 71 %. Důvodem nespokojenosti je vnímaná vysoká cena EE a jen malá vyhlídka na to, že by dodavatelé cenovou politiku změnili.

Z výzkumu na reprezentativním vzorku populace (n=992) provedeného v srpnu 2012 agenturou MindBridge Consulting dále vyplývá, že jediným způsobem, jak snížit výdaje domácnosti za EE, je změna dodavatele (69 % domácností souhlasí rozhodně nebo spíše). Zároveň ale domácnosti přiznávají, že od změny je odrazuje vnímaná administrativní a časová náročnost (66 % z nich), paradoxně i nejistý finanční efekt („nakonec se to možná tak nevyplatí,“ uvádí 38 % domácností, které souhlasí s tím, že ušetřit se dá jen změnou) nebo obava z možného podvodu při podpisu nové smlouvy (24 % z nich).

Více než desetina domácností uvádí, že v posledních 6 měsících o změně dodavatele uvažovala, nebo ji aktuálně zvažuje. Jsou to domácnosti většinou z větších měst, především z Prahy a z jihu Čech. Nejvíce jsou zastoupeny domácnosti, ve kterých rozhoduje o změně dodavatele člen domácnosti se středoškolským vzděláním (s maturitou). Možná překvapivě platí, že domácnosti s „vysokoškolákem“ jsou mezi těmi, které zvažují změnu, zastoupeny méně, než odpovídá jejich obecnému podílu. Je to tím, že mezi domácnostmi s VŠ vzdělaným přednostou (hlavou) domácnosti, změny již v nedávné minulosti proběhly častěji.

Garance úspor
Pokud by dnes do domácnosti přišla nabídka seriózního distributora EE, která bude garantovat roční úspory domácnosti na výdajích za EE v úrovni 2.000,– Kč, bude na tuto nabídku kladně reagovat 37 % domácností. Podobně i v případě, že by úspory byly prezentovány jako „10 % současných ročních výdajů“ se o takovou nabídku bude velmi zajímat téměř třetina domácností (32 %). Roční výdaje domácnosti za EE zná 54 % domácností, zbývající dotázaní přiznávají, že částku si nepamatují.

Při porovnání s ročním vyúčtováním za EE za rok 2011 se však ukázalo, že do tolerance ± 10 % se „vešlo“ jen 29 % ze všech dotázaných (tedy jen asi polovina těch respondentů, kteří uvedli, že výdaje znají). Dalších 18 % dotázaných se od skutečnosti lišilo o více než ± 10 až 30 % (třetina z těch, kteří uvedli, že výdaje znají) a 7 % dotázaných se lišilo více než o +/- 30 %. Zdá se tedy, že kromě kalkulací může jít v úspěšné komunikaci s domácnostmi o jednoduchost a srozumitelnost.

K měření
Termín šetření: 17.8. –2.9.2012, region: Česká republika, reprezentativní soubor domácností n=992, cílová osoba přednosta domácnosti (spolu/rozhodovatel v oblasti energií za domácnosti)

Společnost MindBridge Consulting poskytuje služby v marketingovém výzkumu a poradenství v České republice i v zahraničí a specializuje se zejména na:

  • Customer Satisfaction
  • Service Quality
  • Communication
  • DataMining
  • Product optimization
  • Brand Architecture
  • Market Forecasting

Ladislav Klika, CEO
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604