Zprávy

Reklamní slogan funguje z obchodních řetězců nejlépe Kauflandu

26/05/2016

Téměř 8 z 10 Čechů ve věku 25 – 55 let správně přiřazuje slogan „Z lásky k Česku“ obchodnímu řetězci Kaufland. Zhruba 15 % ve výzkumu MindBridge Consulting uvedlo některý z konkurenčních řetězců a 5 % nedokázalo slogan přiřadit žádné značce.

„Slogany jsme testovali záměrně pouze v textové podobě, bez grafiky. Šlo nám o měření schopnosti samotného sloganu podpořit značku retailera, bez pomoci firemních barev. Slogan Z lásky k Česku, dopadl v našem výzkumu nejlépe. S Kauflandem ho správně propojilo téměř 80 % respondentů. Kaufland navíc těží částečně i z konkurenční kampaně. Slogan Nakupujte hezky česky si sice téměř 50 % správně přiřazuje Penny Marketu, ale 20 % dotázaných slogan spojuje opět s Kauflandem“ komentuje výsledky Tomáš Kravka, executive director společnosti MindBridge Consulting.

Respondenti kromě sloganů Kauflandu a Penny Marketu zkoušeli v rámci studie spojit slogany a značky Tesca, Albertu, Billy, Globusu. Jejich výsledky už více či méně zaostávaly za vítězným Kauflandem.

Tesco „doplatilo“ na časté střídání sloganů. Nyní má opět nový Radost z dobrých věcí, který bude zařazen až do další vlny výzkumu. V této studii testovaný slogan Na všem záleží správně přiřadila třetina respondentů. Hůře z testovaných sloganů dopadl už pouze Na všem záleží podporující značku Albert se správným přiřazením pouze 14 %.

Studie porovnává rozdíly ve schopnosti přiřadit slogany v malých obcích, středně velkých městech a velkoměstech, mezi respondenty různých věkových kategorií, mezi Pražany, lidmi z dalších regionů Čech a z Moravy a také podle velikosti domácnosti a podle příjmu.

K měření
Výzkum Slogany obchodních řetězců 2016 mapuje schopnost ekonomicky aktivního obyvatelstva správně přiřadit slogan ke konkrétnímu řetězci. Výzkum proběhl v dubnu 2016 na reprezentativním vzorku internetové populace 600 obyvatel ČR, 25–55 let, on-line dotazování..

Tomáš Kravka
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604