Zprávy

Senioři ať mají vlaky zadarmo

29/03/2018

Tři čtvrtiny dotázaných by byly rozhodně nebo spíše pro to, aby veřejná doprava pro seniory byla zdarma, vyplývá to z reprezentativního výzkumu MindBridge Consulting, který mapoval postoje veřejnosti k jednotlivým oblastem veřejného života.

Solidarita se seniory je vyšší u lidí s nižším vzděláním

Podpora vládnímu opatření směrem k seniorům je vyšší u lidí s nižším stupněm dosaženého vzdělání. Zatímco u lidí s VŠ titulem je celkový souhlas nižší a odpověď „rozhodně ano“ spadne na 20 %, u mezi lidmi bez maturity podpora “rozhodně ano“ dosahuje 43 %.

Očekávalo se, že lidé ve vyšším věku budou vyjadřovat souhlas s opatřením častěji. Naplnila se polovina očekávání, celková míra souhlasu nebyla statisticky významně vyšší, ale podíl rozhodného souhlasu narůstal s narůstajícím věkem respondenta. Takže celkový podíl lidí, kteří s opatřením souhlasí je ve věkových kategoriích průřezově podobný, ale s věkem narůstá rozhodnost takového postoje.

Podpora klesá s bohatstvím domácnosti a regionálně je nižší mezi Pražany

Čím vyšší příjem domácnost má, tím nižší je celková podpora veřejné dopravě pro seniory zdarma. Klesá jak celková podpora, tak i podíl rozhodného souhlasu. Je to podobné jako u rostoucího vzdělání. Podobné postoje lze zaznamenat také mezi Pražany, kteří se menší podporou opatření liší proti zbytku ČR. Není to překvapující, stupeň dosaženého vzdělání a výše příjmu domácnosti vykazuje kladnou korelaci, takže oba trendy mají společné vysvětlující okolnosti. A protože v Praze je vyšší životní úroveň a vyšší celkové příjmy (bez ohledu na vyšší životní náklady), projevuje se tato vysvětlující okolnost zprostředkovaně i tady.

o výzkumu:
Povolební stav – reprezentativní výzkum za populaci ČR, 18–65 let, dle pohlaví, věku, vzdělání, regionu, velikosti místa bydliště, CAWI, n=1.000, 02/2018