Zprávy

Sociologická studie není šidítko

30/08/2017

„Zkoumali jsme takový Újezd v malém,“ říká o sestavení žebříčku problémů v obci Tomáš Kravka, výkonný ředitel MindBridge Consulting a.s.

V čem sociologická studie podává věrohodnější obraz než například anketa?
Anketa nepřináší odraz názorů obyvatel města. Zmapuje jen tu úzkou část názorů, která je aktivní nebo chce či může být aktivní v ten daný moment, pro to dané téma. Může podléhat lobbistickým tlakům, může dát pocit veřejnosti, že se mohl přece kdokoliv z nich vyjádřit. Je však zcela vyloučeno, aby anketa přinesla informaci o tom, co si myslí běžný, takzvaný průměrný občan – to myslím bez hanlivé konotace. Jsou skupiny obyvatel, které se anket neúčastní – nemají k nim dostatečný přístup, což platí třeba pro seniory u internetových anket, nemají potřebu se účastnit, nemají důvěru nebo se o konání ankety ani nedovědí. Na druhou stranu zajistit pár desítek nebo stovek hlasů v anketě pro „moje téma“ není velký problém. Kdo zkontroluje a prokáže, že v anketě hlasuje každý pouze jednou, že nehlasují děti, občané bydlící jinde, že neodevzdávají hlasy respondenti takzvaně koupení? Anketa může posloužit jako „šidítko“ pro veřejnost, nicméně pro závazné rozhodování je prokazatelně nedostatečná a může způsobit i finanční ztráty.

Výzkum veřejného mínění dokáže, na rozdíl právě od ankety, takovou spolehlivou odpověď zabezpečit. Sociologická studie dokáže přinést výsledek, který je skutečně měřitelný, reprezentativní, objektivní, a tudíž „neprůstřelný“.

Jakou zkušenost má MindBridge Consulting s podobnou obecní problematikou?
Obdobné studie naše agentura dělá pro mnoho měst a městských částí po celém Česku, a to už řadu let. Konkrétně ale u tohoto typu studie, která byla realizována v MČ Praha 21, jsou výzkumné a statistické zkušenosti podstatnější. Především proto, že témata, z nichž je tvořen žebříček problémů obce, jsme neformulovali my jako agentura, ale občané na veřejném fóru. Na základě jakého klíče byli vybráni respondenti tak, aby „zapadli“ do věkových, genderových a vzdělanostních kategorií? Náš vzorek je zmenšeninou Prahy 21, respektive Újezda. Struktura našeho vzorku je totožná se strukturou zdejšího obyvatelstva co do pohlaví, věku, vzdělání a konkrétní lokality. Výzkum prováděli naši tazatelé – částečně oslovováním lidí na ulici, částečně dotazováním přímo v bytech a domech. Žádné seznamy osob, které máme oslovit, nepoužíváme.

Byl výzkum pro Prahu 21 v něčem ojedinělý?
Nebyl zásadně odlišný od jiných obdobných studií. I zde výzkum potvrdil jednu věc. Na jednáních nebo i v peticích a také v anketě bývá někdy nenápadně, někdy hlasitě, někdy až agresivně prosazováno téma, které vypadá jako priorita. Pak se ale ukáže, že nemá v obci jako celku dostatečnou podporu a prioritou obce ve skutečnosti není.

Dle Újezdského zpravodaje, 29.8.2017, původní název Naše studie není žádné šidítko, str. 10 (https://www.praha21.cz/)

Tomáš Kravka
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604