Zprávy

78-novasil2-959x450.jpg

Společnost Inoutic zmapovala segment výroby PVC oken v České republice. Počet výrobců i jeho hodnota od roku 2009 stále klesá.

20/10/2014

/Brno, 20. října 2014/ Společnost Inoutic / Deceuninck, přední výrobce PVC systémů pro výrobu plastových oken a dveří, jako první exkluzivně zmapovala trh výrobců v oblasti PVC oken v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Odhad velikosti českého trhu na základě zjištěných dat činí 6–7 miliard Kč a v posledním roce se počet výrobců snížil o 15 %. Současně 44 % výrobců zaznamenalo pokles tržeb.

Průzkum, který byl realizován na jaře letošního roku ve spolupráci s výzkumnou agenturou MindBridge Consulting identifikoval na území ČR 187 subjektů zabývajících se výrobou PVC oken a dveří. Data za rok 2013 poskytují jedinečný pohled na tento segment stavebnictví, který v posledních letech prochází dynamickými změnami.

Dle názoru odborníků se těsně po nástupu krize v roce 2009 hodnota trhu s okny a dveřmi pohybovala okolo 15 miliard Kč. Od té doby klesl objem trhu o necelou polovinu, což potvrzuje i zrealizovaný průzkum.
Odhady velikosti trhu výroby PVC oken v ČR se na základě provedeného průzkumu pohybují mezi 6–7 miliardami Kč. Jedná se odhadovaný objem dle zjištěného obratu výrobců očištěný o příjmy z prodeje ostatních souvisejících výrobků, jako jsou žaluzie, parapety atd., a montážní a stavební služby, které také tyto firmy zpravidla poskytují. V této hodnotě není zahrnut import PVC oken do ČR.

Kvalifikované odhady uvádějí, že se do ČR doveze cca 30–40 % oken z celkové hodnoty trhu s PVC okny a dveřmi. Největší část dovozu pochází z Polska a Slovenska. Na základě údajů z průzkumu lze odhadovat počet vyrobených okenních jednotek v ČR za rok 2013 těsně pod hranicí jednoho milionu kusů. Z toho necelých 20 % jde na export – zejména na Slovensko, do Německa a Rakouska.

V roce 2013 bylo v České republice 187 společností zabývajících se výrobou oken a dveří z plastových profilů. Oproti roku 2012 to znamená pokles počtu subjektů zabývajících se touto oblastí podnikání o 34 subjektů, tj. o 15 %. Nejvyšší úbytek výrobců oken byl zaznamenán v Plzeňském regionu, kde počet výrobců oken klesl o více jak polovinu z 11 na 5, dále v Jihomoravském regionu kde se počet snížil o 8 subjektů a ve Středočeském kraji kde se počet snížil o 7 výrobců.

Přetrvávající krize v tomto odvětví se nevyhýbá ani našim jihovýchodním sousedům – pro zajímavost v sousedním Slovensku činil pokles počtu výrobců 10 % a v Maďarsku dokonce více než 30 %.

Co se týká vývoje obratů výrobců PVC oken v roce 2013, tak pouze 1/3 výrobců zaznamenala růst obratu ve srovnání s rokem 2012, ale více jak 44 % výrobců zaznamenalo výrazný (13,7%) respektive mírný (30,5%) pokles a čtvrtině z nich obrat stagnoval.

„Dlouhotrvající úbytek firem zabývajících se v ČR výrobou PVC oken a dveří je důsledkem pokračující stagnace stavebního segmentu včetně nedostatku velkých investičních projektů a absence vládních programů na podporu tohoto segmentu. Řada firem tuto situaci řeší přechodem z výroby na pouhou distribuci nebo úplným ukončením podnikání v důsledku insolvence. To vede k úbytku pracovních míst, negativnímu dopadu na českou ekonomiku a v neposlední řadě i k navyšování dovozu z okolních zemí, zejména z Polska. Polská vláda totiž výrobce dlouhodobě efektivně podporuje a objem polské výroby plastových oken v roce 2013 přesáhl už i objem výroby německého trhu,“ uvedl Radek Slabák, generální ředitel Inoutic Česká republika.

O společnosti Inoutic

Společnost Inoutic je dceřiná společnost belgického koncernu Deceuninck, předního výrobce vysoce kvalitních PVC okenních a dveřních profilů a stavebních systémů, tj. okenních parapetů, obkladů a teras z kompozitního materiálu Twinson. Skupina Deceuninck patří mezi tři největší výrobce okenních profilů v Evropě. Je aktivní ve více než 75 zemích světa v Evropě, severní Americe a Asii, kde zaměstnává více než 2700 spolupra­covníků. V roce 2013 skupina Deceuninck vykázala čistý zisk ve výši 8,4 milionů EUR a konsolidované tržby dosáhly 536,5 milionů EUR.
Pobočka Inoutic se sídlem v Popůvkách u Brna byla založena v roce 1993 a v roce 2013 oslavila 20. let úspěšného působení na Českém trhu. Jako dceřiná obchodní jednotka zajišťuje distribuci okenních a dveřních systémů a dalších stavebních systémů v České republice, Slovensku a Maďarsku.