Zprávy

Takmer tretina predaných okien je poľskej výroby

01/12/2014

/Bratislava, 13. novembra 2014/ Na Slovensku sa v auguste 2014 venovalo predaju plastových okien 1098 subjektov. Najviac predajcov na jedného obyvateľa sa sústreďuje v Bratislavskom kraji. Štruktúru siete predajcov okien v Slovenskej republike zmapovala štúdia, ktorú spoločnosť Inoutic realizovala v spolupráci so spoločnosťou MindBridge Consulting.

Spoločnosť Inoutic, popredný európsky výrobca PVC systémov pre okná, dvere, ako aj obkladových materiálov a terás z kompozitného materiálu Twinson, zmapovala všetky kamenné obchody, v ktorých si možno vybrať a kúpiť plastové okná. Podľa štúdie spoločnosti Inoutic pôsobí na Slovensku dovedna 1098 subjektov, ktorých podnikateľská činnosť sa zameriava na predaj plastových okien. Štúdia tak doplnila prieskum spoločnosti z jari tohto roka, ktorý zároveň potvrdil klesajúci trend počtu výrobcov plastových okien na Slovensku. „Zmapovanie predajných kanálov plastových okien na Slovensku nadviazalo a doplnilo náš prieskum výrobcov okien. Aktuálne máme k dispozícii najkomplexnejšie dáta o trhu výroby a predaja plastových okien na Slovensku. Na ich základe vieme identifikovať trendy vývoja,“ poukazuje na silnú stránku spoločnosti Inoutic jej riaditeľ Radek Slabák.

Štruktúra predajcov okien na slovenskom trhu

Plastové okná sa k slovenským zákazníkom dostávajú štyrmi rôznymi predajnými kanálmi. Ide o:

• vlastné predajne výrobcov okien,
• siete predajných firiem zmluvne naviazaných na jediného výrobcu,
• siete predajných firiem predávajúcich okná od rôznych výrobcov,
• úplne nezávislí predajcovia s jedinou prevádzkou.

Posledné dve menované predajné kanály spolu úzko súvisia. Najväčší podiel na predaji majú práve nezávislí predajcovia, často len s jedinou prevádzkou. Na Slovensku pôsobí približne 77 predajných sietí s viac ako jednou pobočkou. „Časť okien sa navyše predá prostredníctvom montážnych a stavebných firiem a tzv. hobby marketov. Monitoring týchto kanálov však nebol súčasťou prieskumu," dopĺňa Radek Slabák.

Počet predajcov z hľadiska regiónov

Z geografického hľadiska majú na Slovensku najsilnejšie zastúpenie predajcovia plastových okien v Bratislavskom kraji (pomer počtu predajcov plastových okien na 100 000 obyvateľov).

Takmer tretina predaných okien je poľskej výroby

Silný export veľkých poľských hráčov citeľne ovplyvňuje aj predaj plastových okien na Slovensku. Celkovo sa na slovenskom trhu predávajú okná od 291 výrobcov. Podľa štúdie spoločnosti Inoutic patrí oknám vyrobeným na Slovensku podiel 55 %. Až 30 % predávaných okien je poľskej výroby. „Dovozu poľských okien bude stále ťažšie konkurovať bez skutočnej podpory slovenskej vlády. Vývoz poľských okien sa 1. kvartáli 2014 zvýšil takmer o 18 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Je to jeden z dôsledkov silnej podpory investícií a exportu v sektore výroby okien zo strany poľskej vlády. Treba podotknúť, že sa pri tom vo veľkej miere využívajú aj prostriedky z fondov Európskej únie,“ vysvetľuje Radek Slabák. Výrobcovia z Českej republiky sa podieľajú na predaji plastových okien 7 %-ným podielom a výrobcovia z Maďarska 4 %.

Najčastejšie predávané okná sú z profilov Aluplast, Salamander a Inoutic

Plastové okná s profilmi Aluplast vedú rebríček z hľadiska počtu prevádzok, v ktorých si užívateľ môže kúpiť okná s konkrétnou značkou plastového profilu. Tieto majú zastúpenie v najvyššom počte obchodných miest na Slovensku. Nasledované sú značkami Salamander a Inoutic.

Z hľadiska predaja možno slovenský trh charakterizovať slovami Radka Slabáka: „vývoj odbytu ide dvoma úplne opačnými smermi. Jedna časť zákazníkov vyžaduje to najlacnejšie, čo možno na trhu dostať. Zaujíma ich iba cena. Práve kvôli týmto požiadavkám sa často na trh vracajú produkty, ktoré boli štandardom pred 10 rokmi a ktorých vlastnosti sú dnes na hrane noriem a predpisov. Druhá skupina uprednostňuje výrobky s vysokou pridanou hodnotou, s vynikajúcimi vlastnosťami, najmä v tepelných úsporách. Cena je dôležitá aj v tomto prípade, ale nie je jediným rozhodovacím faktorom. Vďaka tomu vykazujú rast aj nové výrobky s vysokou energetickou účinnosťou. To je podľa nás pozitívny signál.“

Viac informácií o spoločnosti Inoutic nájdete na www.inoutic.sk

V prípade otázok kontaktujte:

Katarína Dudáková
Key Communications, s. r. o.
Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69
Mobil: +421 910 967 741
katarina.dudakova@keycommunications.sk