Zprávy

Více než polovina Čechů hledí do roku 2014 bez výrazných obav. Zbytek je však spíše pesimistický.

11/11/2013

Necelá polovina Čechů očekává, že se životní úroveň jejich rodiny během následujícího roku sníží. Ve výzkumu Naděje a obavy Čechů 2014 od MindBridge Consulting to uvedlo 47 % respondentů ve věku 18–60 let.

„Češi do svých obav a očekávání promítají výkonnost vlastní domácnosti v posledním období, celkové působení informací z bezprostředního okolí z rodiny, obce nebo zaměstnání, i vzdálenější zdroje o prognózách globální nebo české ekonomiky,“ komentuje výsledky Ladislav Klika, CEO společnosti MindBridge Consulting. Častěji mají obavy ze snížení životní úrovně lidé ve věku 40 let a více (63 % čeká snížení životní úrovně), zatímco mladší lidé do 30 let jsou optimističtější. Výsledek není v tomto směru překvapivý, neboť mladší respondenti si teprve životní standard budují.

Optimisté mírně posilují, avšak u zbytku se stupeň obav zesiluje

Celkový podíl optimistů přitom proti minulé vlně měření v roce 2012 narostl o 4 procentní body. Jakkoliv tedy podíl lidi s negativním očekáváním vývoje v následujících 12 měsících poklesl, meziročně narostl podíl těch, jejichž obavy jsou vyjadřovány jako velmi silné (z 9 % na 13 %).

Většina domácností již žije skromněji
V současnosti očekává necelá polovina domácností snížení životní úrovně v příštích 12 měsících, přitom už snížení životní úrovně proti minulému roku dnes vnímá 55 % domácností. Většina z nich (téměř 8 z 10) pak pesimistické očekávání vyjadřuje i pro následující období. „Pokud se někomu zhoršily životní podmínky, je přesvědčen, že se to pravděpodobně brzy nezlepší, spíše naopak, že tento trend bude pokračovat,“ uvádí Ladislav Klika. To vede k dalšímu snížení výdajů domácností, ke změně životního stylu i k zadlužení. Tyto změny jsou trvalejší, jak potvrzuje výzkum, a to například i ve vztahu k zabezpečení na stáří nebo v očekávání ekonomické podpory státu v době kritické situace domácnosti.

K měření
Výzkum Naděje a obavy Čechů 2014 mapuje celkové postoje ekonomicky aktivního obyvatelstva. Indikuje názorové trendy, které budou ovlivňovat spotřebu domácností, náladu populace, politické preference. Výzkum proběhl v srpnu 2013 na reprezentativním vzorku populace 1.500 obyvatel ČR, 18–60 let, CAWI, vzorek respondentů byl reprezentativní za celou Českou republiku (regiony, velikost sídla, vzdělání, příjem).

Jana Hotmarová
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604