Zprávy

Víra v poctivou práce posiluje

03/02/2017

Ten, kdo poctivě pracuje, má větší šanci na pracovní postup. To je tvrzení, které mezi Čechy nabírá na vážnosti. Ve výzkumu Naděje a obavy Čechů 2017 od MindBridge Consulting s tímto vyjádřením souhlasí více než polovina respondentů.

„Přestože musíme zůstat u konstatování, že důvěru v poctivou práci jako nástroj budování kariéry má mezi lidmi do 60 let jen každý druhý, můžeme se na výsledky v časovém vývoji dívat s určitou dávkou optimismu nebo naděje. Možná také s oživující se ekonomikou, poklesem míry nezaměstnanosti a odstupem od ekonomické krize (resp. krizí) se víra v pracovní postup dosažený poctivou prací ukazuje jako silnější než před několika lety. Aktuální vlna výzkumu ale potvrdila, že toto přesvědčení s rostoucím věkem respondentů stále klesá. Jakoby na jedné straně nastupovali mezi pracovně aktivní optimističtěji ladění mladí, ale s přibývajícím věkem se dostavovala a prohlubovala skepse, a to stále v sílícím trendu.“ komentuje výsledky Tomáš Kravka, Managing Partner společnosti MindBridge Consulting.

Mladí sází na poctivou práci, starší ztrácí víru
Společnost se proti minulým vlnám výzkumu (2012, 2013) celkově posunula k optimističtějšímu náhledu na to, zda se poctivost v práci vyplatí. Narostl totiž podíl těch, kteří v poctivost jako nástroj pracovního postupu silně věří, a zároveň poklesl podíl těch, kteří s takovým názorem nesouhlasí. Na jedné straně posiluje optimismus mezi mladšími respondenty, ale to, že poctivá práce zvyšuje šanci na pracovní postup, vnímá stále méně lidí ve věku 45–60 let. Negativní trend se ukazuje zejména při analýze věkových kategorií u žen – s rostoucím věkem u žen rychleji ubývá víry nebo přesvědčení ve vyšší šance na pracovní postup díky poctivé práci.

Poctivá práce se nerovná pohodlný život
Stále méně lidí si spojuje poctivou práci s pohodlným životem. Souhlas s tím, že poctivá práce s sebou nese i pohodlnější život, vyjadřuje necelých 35 % dotázaných (v r. 2012 to bylo 39 %). Zbytek (aktuálně 65 %) nesouhlasí s tím, že pohodlnější život má ten, který pracuje poctivě.

K měření:
Výzkum Naděje a obavy Čechů 2017 mapuje celkové postoje ekonomicky aktivního obyvatelstva. Indikuje názorové trendy, které budou ovlivňovat spotřebu domácností, náladu populace, politické preference. Výzkum proběhl v prosinci 2016 na reprezentativním vzorku populace 850 obyvatel ČR, 18–60 let, osobní dotazování, vzorek respondentů byl reprezentativní za celou Českou republiku (regiony, velikost sídla, vzdělání, příjem).

Tomáš Kravka
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604