Zprávy

Vodku pijí častěji ženy?

02/01/2013

Neplatí to. Pokud jde o frekvenci konzumace vodky, jednou za měsíc si dá neochucenou vodku pětina mužů (20 %) a 13 % žen. Vodku vůbec nepije z jakéhokoliv důvodu (abstinenti, ti, kteří nepijí vůbec tvrdý alkohol, ti, kteří preferují jiný tvrdý alkohol než vodku) 30 % mužů a 40 % žen.

Z výzkumu na vzorku populace 25 – 60 let (n=1200) provedeného na začátku prosince 2012 agenturou MindBridge Consulting dále vyplývá, že vodka je „populárnější“ spíše mezi mladšími lidmi 25 – 35 let. Z této věkové kategorie konzumuje neochucenou vodku alespoň někdy 73 % lidí oproti 52 % v kategorii 50 – 60 let. Mezi mladými je tedy nejen více konzumentů obecně, ale podle očekávání, také konzumují vodku častěji.

A jak je to u ochucené vodky?
Ochucenou vodku vůbec nepije shodně 37 % mužů i žen ve věku 25 – 60 let. Frekvence konzumace ochucené vodky je zcela vyrovnaná – alespoň 1× za měsíc si ji dá 12 – 13 % mužů i žen. Pokud se na konzumaci podíváme přes věk respondentů, je zřejmé, že podíl konzumentů ochucené vodky klesá s vyšším uvažovaným věkem ještě strměji než u neochucené. Mezi lidmi 25 – 34 let (zejména svobodných) je konzumentů (alespoň příležitostných) ochucené vodky 70 %, ve věku 35 – 50 let je to 60 % a u lidí 51 – 60 let už „pouze“ 43 %. U lidí 25 – 35 let je opět významně vyšší i frekvence konzumace, kdy alespoň 1× za měsíc konzumuje ochucenou vodku přes 15 %, proti 8 % lidí mezi 50 a 60 lety). Konzumenty ochucené vodky najdeme spíše mezi lidmi s relativně nižším příjmem (67 %), než mezi těmi, kteří mají vyšší čisté měsíční příjmy nad 30.000,– Kč (55 %).

K měření: Termín šetření: 26.11.-2.12.2012, region: Česká republika, on-line výzkum, n=1.200, cílová osoba ve věku 25 – 60 let.

Společnost MindBridge Consulting poskytuje služby v marketingovém výzkumu a poradenství v České republice i v zahraničí a specializuje se zejména na:

  • Customer Satisfaction
  • Service Quality
  • Communication
  • DataMining
  • Product optimization
  • Brand Architecture
  • Market Forecasting

Tomáš Kravka, Executive Director
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604