Zprávy

Vývoj realitního trhu - pokles se zastavil

11/03/2014

Objem residenčního realitního trhu se od roku 2008 každý rok zmenšuje. V roce 2013 byl však poprvé od měření jeho velikosti zaznamenán stav, kdy pokles trhu je jen minimální a indikuje v rámci statistické spolehlivosti údajů zastavení poklesu celkového objemu trhu.

Objem trhu, který reprezentuje realizovaná marže realitních kanceláří, představoval v roce 2013 2,5 mld. Kč. Údaj vychází z reálných čísel o prodejích významných společností a z odhadů růstu nebo poklesu realitních kanceláří působících v regionech ČR. Znamená to meziroční pokles objemu trhu nemovitostí prodaných prostřednictvím realitních kanceláří o téměř 6 %.

Narostl však počet lidí, kteří své nemovitosti nakupují a prodávají bez využití služeb realitních kanceláří. Celkový trh nemovitostí, při započtení i těchto nákupů/prodejů svépomoci, se tak zmenšil jen o 1 %. To je ve srovnání s minulým obdobím s výraznými meziročními poklesy (6,5%, 5,2%, 12,5%) známka zastavení dlouhodobého trendu.

Objem realizované marže regionálních realitních kanceláří (tedy bez velkých a nadnárodních řetězů) meziročně poklesl o něco více. V průměru o 10 %. Tento pokles zahrnuje i kanceláře, které přestaly zcela poskytovat realitní služby, nebo služby v sektoru residenčního trhu. Trh se od roku 2008, kdy měření začalo, koncentroval a menší realitní společnosti dnes realizují necelou polovinu objemu trhu, který obsluhovaly na počátku měření, zatímco větší, řetězcové kanceláře rostou. Ty dnes podle bazických indexů operují s objemem o ¼ vyšším než v roce 2008, a to i přes pohyby v cenách nemovitostí nebo v inkasovaných maržích.

Výhled na letošní rok

Rok 2013 byl hodnocen v realitních kancelářích jako stagnační, přinesl meziroční pokles sazeb nových korunových hypotečních úvěrů na bydlení. Oživení koncem roku 2013 motivované zčásti očekáváním platnosti nového Obč. zákoníku nebo intervencemi ČNB je vnímané jako přechodné. Podstatnější vliv na trh v roce 2014 je spojován s neprodanými zásobami nově postavených bytů v předchozích letech, s dobíhajícími investičními úvěry, které budou mít vliv na cenotvorbu nebo rizika spojená s nižší vnímanou stabilitou příjmů domácnosti, které vedou nejen ke snížené spotřebě, ale i ke sníženým sklonům k investicím střední třídy.

Ladislav Klika
MindBridge Consulting a.s.

Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz