Zprávy

Z každé tisícikoruny vydáme zbytečně 76 Kč.

21/05/2015

Vyplývá to z květnového reprezentativního šetření společnosti MindBridge Consulting mezi přednosty domácností. Šetření dále ukázalo, že při pořizování nákupu potravin nebo běžného drogistického zboží do domácnosti, je zboží v hodnotě 76 Kč zpětně hodnoceno jako „zbytečné, neužitečné, nebo škodlivé,“ které neposkytlo domácnosti „užitek, nebo ani radost“.

Většina takových „zbytečných“ výdajů patří mezi ty neplánované, tedy takové, které nejsou součástí nákupního seznamu, se kterým lidé vstoupí do prodejny, ať už ho mají v hlavě, nebo ve fyzické podobě. To vůbec neznamená, že impulzivní nákupy, ke kterým se rozhodneme přímo v obchodě, jsou synonymem pro zbytečné, ale kategorie „zbytečné“ byla respondenty častěji jmenována právě u zboží, ke kterému se rozhodli neplánovaně, až ve chvíli, kdy ho viděli na prodejně. Takových impulzivních je totiž poměrně významná část, necelá jedna třetina. Více než polovina položek je pak plánována a zpravidla opakována, a to jak za kategorii, tak i značku produktu. Zbývající necelá pětina pak představuje nákupy, u kterých zákazník ví, jakou kategorii koupit má, ale o konkrétní značce se rozhodne až na místě, a to dle konkrétní nabídky, akce, nebo vystavení zboží.
Rozhodování o nákupu až „na místě“ má tak za následek vyšší riziko zakoupení „zbytečnosti“. Většímu riziku jsou vystaveny ženy než muži. Muži podle výzkumu nakupují častěji podle seznamu a méně často také vyhledají alternativu, pokud plánované zboží není k dispozici, nebo ho nenajdou.

Jak moc nakupujeme zbytečné zboží?

Jen 12 % domácností nakupuje tak, že jejich výdaje nezahrnují takové zbytečné zboží. Překvapivě méně často jde o domácnosti, které mají nižší rozpočty a měly by tak výdaje kontrolovat více.
Třetina domácností pak z tisícikoruny utratí 50 Kč za zbytečnost. Domácnosti, které mají menší příjmy a rozpočty na provozní nákupy (potraviny a běžná drogerie – ne dražší kosmetika), pak o něco častěji uvádějí, že nakupují zbytečnosti za asi 10 % výdajů, tedy 100 Kč z každé tisícikoruny. Ve vyšší míře zbytečných výdajů (15 % a více) pak podíl domácností s nejnižšími příjmy výrazně ustupuje.

Muži uvádějí častěji, že buď nic zbytečného nenakoupili, nebo naopak, že jejich nákupy zahrnují vyšší procento výdajů za zbytečnosti (15 % nebo více). Při frekvenci nákupů mezi muži a ženami však ženy představují absolutní většinu takových výdajů a jsou lepší cílovou osobou pro akce nebo inzerci v místě prodeje.

K měření

Měření proběhlo na reprezentativním vzorku 493 dotázaných z celé ČR, cílovou osobou byli ti, kteří jsou v domácnosti více zodpovědní za větší nákupy potravin a drogistického zbo­ží.

Gabriela Šelmátová
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604