Zprávy

Začíná zákaz kouření – ženy slaví!

30/05/2017

Téměř dvě třetiny Pražanů vyjádřily radost nad tím, že začíná platit zákaz kouření v restauracích. 41 % respondentů odpovědělo, že jsou rozhodně rádi a 24 % spíše rádi, že zákon začíná platit. Naopak více než třetina (35 %) ze zákona radost nemá. Tyto hlavní závěry vyplynuly z aktuálního výzkumu MindBridge Consulting.

„Zákon zakazující kouření v restauracích vítají výrazně častěji ženy (75 %) než muži (55 %). Podpora zákona rovněž stoupá s vyšším dokončením vzděláním, kdy u lidí se základním vzděláním resp. bez maturity dosahuje zhruba 55 %, ale u lidí s maturitou je to už 66 % a vysokoškoláků až 75 %. Postoj k tomuto zákonu u jednotlivých sociodemografických skupin tak prakticky kopíruje jejich vztah ke kouření obecně, kdy i podíl kuřáků je vyšší u mužů než u žena a s vyšší úrovní dosaženého vzdělání klesá,“ komentuje výsledky Tomáš Kravka, executive director společnosti MindBridge Consulting.

Česko podle šetření patří v EU k zemím s nejvyšší spotřebou cigaret na osobu. Zároveň platí, že v ČR se asi ¼ populace (15+) řadí mezi každodenní kuřáky a další 4 % dospělých se přidávají, když si cigaretu dají několikrát do týdne. Asi 1/3 všech současných kuřáků se v minulosti neúspěšně pokusila alespoň jednou přestat.

Pražanů, kteří start zákazu kouření v restauracích nesou nejvíce negativně („je rozhodně nerad“), je takový postoj zastoupen nejsilnější mezi středoškoláky bez maturity resp. vyučenými (28 %) a také častěji mezi muži (21 %) než ženami (11 %).

K měření
Výzkum proběhl v květnu 2017 na reprezentativním vzorku populace 600 obyvatel Prahy, 18+ let, osobní dotazování (pohlaví, věk, vzdělání, pražské obvody).

Tomáš Kravka
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604