Zprávy

Zdanění finančních náhrad církvím podporuje výrazná většina populace

20/05/2019

Pro zdanění se vyjádřilo 63 % a proti zdanění pak 16 % dotázaných respondentů. Vyplynulo to z výsledků výzkumu veřejného mínění v populaci ČR ve věku 20–65 let, který jsme realizovali v týdnu od 13. do 17. května 2019 v souboru respondentů n = 1 000. Vzorek respondentů byl vybrán reprezentativně (pohlaví, věk, region, vzdělání) a dotazování proběhlo metodou CAWI.

„Asi pětina respondentů neví, zda by zákon o zdanění církví podpořila, nebo by byla proti němu. Mezi muži je nerozhodných výrazně méně než mezi ženami, a to na úkor posílení obou názorových pólů (pro/proti),“ uvádí Ladislav Klika, ředitel agentury MindBridge Consulting.

Nejvíce stoupenců zdanění je mezi nejstaršími respondenty ve věku 45–65 let („rozhodně + spíše“ 72 %), naopak mezi nejmladšími ve věku 20–34 let je to nejméně (50 %).

S rostoucím dosaženým stupněm vzdělání míra podpory zdanění finančních náhrad církvím klesá. Mezi respondenty bez maturity dosahuje podpora zdanění 66 %, mezi vysokoškoláky je pak naopak nejnižší. Přesto zdanění podporuje každý druhý vysokoškolák (51 %). Zároveň provázaně roste odmítání zdanění z 9 % u lidí bez maturity (rozhodně + spíše) na 33 % u vysokoškolsky vzdělaných osob.

„Překvapivě vysoká byla podpora zdanění finančních náhrad církvím na Moravě.Byla nad celostátním průměrem, i když ne statisticky významně. Přesto jsme čekali spíše opačnou pozici,“ uzavírá zjištění Ladislav Klika.

MindBridge Consulting
info@mindbridge.cz