Zprávy

Zdravotnictví, věda a školství jsou nejprospěšnější

02/08/2010

Tak alespoň dané obory hodnotí dle reprezentativního dotazování dospělí lidé v České republice.

V rámci průzkumu byla zjišťována subjektivně vnímaná prospěšnost deseti resortů. Mezi sebou tak byly srovnávány obory:

Bankovnictví, Energetika, Politika, Soudnictví, Státní správa, Školství, Telekomunikace, Věda, Zdravotnictví, Zemědělství

Nejlepší známku – tedy nálepku nejprospěšnějšího oboru – tak mezi konkurencí získalo zdravotnictví, kterému více než 6 z 10 lidí dalo v hodnocení jedničku a v průměru tak dosáhlo hodnocení 1,51. Do dvojky se spolu se zdravotnictvím dostala ještě věda (51% jedniček, průměrná známka 1,73) a školství (50% jedniček a průměr 1,9). V hodnocení mezi dvojku a trojku se dostaly telekomunikace, zemědělství, energetika a bankovnictví, kdy jedničku získaly nejčastěji energetika a zemědělství (po 29%) a nejméně bankovní sektor (20%). Mezi nejméně prospěšné obory pak respondenti zařadili státní správu (průměr 3,11), soudnictví (3,20) a politiku jako celek (známka 4,27).

Muži celkově hodnotili obory v průměru jako užitečnější než ženy s výjimkou vědy, kterou jako prospěšnější pro společnost vidí naopak ženy. Ženy dále výrazně kritičtěji nahlížejí na prospěšnost energetiky, soudnictví a politiky.
Státní správa je nejkritičtěji hodnocena na Moravě (3,20), zatímco v Praze získala 2,77 a přiblížila se bankovnictví.
Mladší respondenti o něco častěji než starší přikládají větší význam zemědělství, telekomunikacím a soudnictví, naopak kritičtěji se dívají na politiku a bankovnictví.

Telefonického výzkumu na vnímání prospěšnosti oborů se zúčastnil reprezentativní vzorek celé české populace ve věku nad 18 let, celkově bylo dotázáno 1.176 respondentů a terénní šetření proběhlo od 19. května 2010 do 2. června 2010.

Tereza Benešová
Project Manager
MindBridge Consulting a.s.