Zprávy

Ženy v politice vzbuzují více důvěry než muži

27/08/2015

Potvrdily to výsledky reprezentativního výzkumu v n=500 populaci ČR, podle kterých 35 % dotázaných má v politice větší důvěru k ženám a naopak 28 % k mužům (politikům).

V červenci realizovaný výzkum také ukázal, že 37 % dotázaných se nemohlo rozhodnout, zda se s větší důvěrou přiklonit k mužům nebo ženám.

Muži jsou vyvážení
Celkové preference ve prospěch političek jsou víceméně záležitostí samotných žen. Zatímco muži jsou rozděleni na zhruba stejné části preferující ženy (30 %) nebo muže (29 %), ženy samotné výrazně upřednostňují v politice ženy (40 %) před muži (27 %). Muži respondenti tak v kontrastu se ženami měli vyšší zastoupení nerozhodnosti (41 % proti 33 % mezi ženami).

Nejprve mužům, později ženám
Častější důvěra v ženy není v čase stabilní. Zdá se, že zatímco nejmladší respondenti (do 29 let) preferují v tomto ohledu muže (38 % vs 26 % preferující ženy), u věkové kategorie aktivní střední generace (45–59 let) převládají ženy v poměru 2:1 (41 % ženy vs 21 % muži). Tento výrazný poměr není dán tím, že by se respondenti nemohli rozhodnout, míra nerozhodných je i v této věkové kategorii průměrná (38 %).

Ženy nejsou „organizované“
Proč lidé důvěřují v politice mužům před ženami a naopak?
Muži, kteří preferovali v politice ženy jako důvěryhodnější, tvrdili, že jsou ve srovnání s muži věcnější (37 %), méně náchylné ke korupčnímu jednání (32 %) nebo že se méně zaplétají do mocenských her uvnitř stranických struktur (27 %) a jde jim „o dobro věci“ (22 %). Zároveň však na ně častěji působí dojmem, že jsou zranitelnější než muži (36 %), mají menší „skutečnou“ podporu ve svých stranách (21 %).
Ženy, které preferují také ženy jako důvěryhodnější postavy v politice, tvrdí nejčastěji, že ženy častěji než muži: nevyhledávají zbytečný boj, ale shodu (42 %), jsou méně náchylné ke korupčnímu jednání (36 %) a jejich motivací je „společný (pro občany) užitek“ (32 %).

K měření
Měření proběhlo na reprezentativním vzorku 500 dotázaných z celé ČR, cílovou osobou byli lidé ve věku 18 let a více. Vzorek byl reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, regionu.

Ladislav Klika, CEO MindBridge Consulting