Naše služby

Dotazování uživatelů Internetu CASI

  


  • Maximální rychlost, cílení a efektivita.
  • Sběr dat prostřednictvím internetu, členové poolu uživatelů vyplňují dotazník dle instrukcí.
  • Výběr vzorku respondentů je realizován buď plošně, reprezentativně, nebo je možné cílit na dílčí segmenty populace (dle vlastnictví určitých produktů, životního stylu, využívání konkrétních služeb...).
  • Složení poolu odpovídá struktuře obecné i internetové populace v České republice i na Slovensku a zahrnuje věkový interval 15-69 let.
  • Odpovědi členů poolu jsou dlouhodobě kontrolovány z hlediska konzistence jejich opovědí.
  • Česká republika i Slovensko.
  • Kromě samotného dotazníku zobrazujeme i audionahrávky, videosekvence nebo jiné vizuální materiály pro product testy nebo testy reklamy.