Naše služby

Osobní dotazování F2F

  


(reprezentativní, celoplošný nebo regionální výzkum)

  • Kvalitní a rychlý sběr dat z terénu.
  • Reprezentativní, celoplošný nebo regionální rozsah.
  • Dotazování probíhá na základě strukturovaného dotazníku.
  • Výběr respondentů je realizován mezi obyvateli na základě kvót nebo systematickým krokem v cílové nebo regionálně dostupné populaci, a to v rámci reprezentativního vzorku (např. populace ČR) nebo ve vybraném segmentu populace.
  • Dotazování provádějí tazatelé, kteří před samotným dotazováním v terénu procházejí systematickým tréninkem. Školení probíhají podle platných standardů pro dotazování.
  • Pravidelné kontroly a vyhodnocování kvality tazatelské práce.