Naše služby

Poradenství


V rámci poradenských služeb realizujeme krátkodobé projekty, které obvykle směřují k vyřešení základního úkolu a strategicky pak podporují celkovou filozofii prezentace produktů a služeb našeho klienta na trhu. Spolupráce využívá těsné vazby s klientem a týmem spolupracovníků. Naše konzultační činnost tak spočívá v následujících bodech:

  • Identifikace a specifický popis potřeb klienta
  • Interní analýza stavu, interní nastavení a limity, mapování interních procesů a stanovení kritických momentů v rámci putování částic firmou
  • Externí analýza zákaznického prostředí, velikost, rozhodující motivátory
  • Sestavení obrazu konkurence v daném místě a čase, přímé i nepřímé
  • Formulace strategie k dosažení cílů, stanovení časového rámce a rozsahu zdrojů, stanovení způsobu naplnění, kontrol a KPI
  • Implementace do struktur interního prostředí v rámci workshopů, individuálního coachingu
  • Vyhodnocení změny

Ačkoliv synergická hodnota kombinace jednotlivých kroků je zřejmá, každý z kroků je možné realizovat také samostatně. Zejména nezávislé moderování interních workshopů má vysokou přidanou hodnotu pro naše klienty.