Naše služby

Service Quality & Mystery Shopping

Nastavení vnitřních procesů ve firmě je přizpůsobeno zákazníkům a jejich očekávání. Umožňuje standardizaci poskytovaných služeb, kvalitativní odlišení se od služeb přímé konkurence. Zaměstnanci si díky systému měření kvality služeb uvědomují vlastní podíl na úrovni poskytovaných služeb a jsou k jejímu růstu motivováni.

Mystery Shopping zpravidla testuje, za jakých podmínek jsou služby nabízeny, v jakém prostředí, s jakým klientským servisem, aby mohl identifikovat případné nedostatky v systému, v komunikaci se zákazníkem na všech úrovních prodejního procesu, při nichž dochází k vzájemnému kontaktu.

Mystery shoppingem identifikujeme:

  • Kritická místa kontaktu, kde dochází nejčastěji k servisním selháním,
  • Prodejní dovednosti, které je nutné posílit pro zachování a růst klientské spokojenosti,
  • Ztráty vůči konkurenčním prodejním službám.