Naše služby

Spotřebitelské testy v domácnostech

  


  • Reálné prostředí a praktické použití produktu.
  • Product testy (chuť, koncepty, ceny, ergonomie a grafika obalů, apod.), testy komunikace.
  • Testy produktů, u nichž převládá složitější příprava resp. příprava s individuálním přístupem v domácnosti resp. dlouhodobější používání – spotřeba, zpravidla více členy domácnosti nebo v domácím prostředí a domácích podmínkách resp. individuálně v delším období v rozdílných situacích a příležitostech.
  • Zpravidla dvoufázové dotazování (1. fáze: rekrutace, nákupní a spotřební zvyklosti; 2.fáze - po období používání výrobku: hodnocení výrobku – spokojenost, spotřební vzorce).
  • Dotazování ve vybraných lokalitách nebo regionech České republiky a/nebo Slovenska.