Informace doslova zaplavily náš každodenní život. Jejich vypovídací hodnota je různě podmíněna a na první pohled omezená. Interpretace takových informací jsou často přímé, striktní a stejně často nepřesné, či zcela zavádějící. Záměna korelace s kauzalitou je jen jednou z nejčastějších takových „nedokonalostí“. O něco častěji se generalizují zjištění pocházející z malých vzorků dotázaných, třeba dvacet mužů, nebo z velkého vzorku respondentů, který byl však získán „pod rukou“, myšleno metodikou, která takové interpretace na základní soubor, třeba na dospělou populaci, neumožňuje. Někdy vlastně neumožňuje žádné interpretace, jako třeba anketa.

My do informačního procesu dodáváme jistotu pevného ukotvení metodické a interpretační čistoty, protože máme zkušenost, že užitečná rozhodnutí cíleně vznikají nad kvalitními produkty, nad kvalitními daty s jasnou přesností. To děláme.

Minimalizujeme rizika a zvyšujeme míru úspěchu rozhodování.

Vyzkoušejte, jak chutnají fakta.