Standardy kvality

Náš zájem o poskytování kvalitních informací pro rozhodování je pro nás zavazující v nejvyšší míře. Členství v mezinárodním sdružení ESOMAR znamená, že dodržování standardů kvality dle Mezinárodního kodexu pro výzkum trhu, výzkum veřejného mínění, sociologický výzkum a datovou analytiku je pro nás zcela přirozené. Dodržujeme pravidla, principy a požadavky jako mezinárodní profesní komunita.

Dobrá pověst a důvěra jsou pro nás zavazující,“

Ladislav Klika

CEO MindBridge Consulting a.s.

Standardy kvality globálního sdružení datové, výzkumné a „insight“ komunity ESOMAR.

ICCESOMAR_Code