Co mají společného banka, ministerstvo, malé město, farmaceutická firma, cestovní kancelář, velké město? Spojuje je potřeba vidět dopředu, znát současný stav a trendy směřování zákazníků.

Spojují je naše data, analýzy a predikceSpolupracujeme s nimi.  S Vámi.

Mnohaleté zkušenosti s fungováním strategií i dílčích taktik během konzultací ve firmách, jsou docela dobré, rosteme s nimi, nicméně klíčová informační podpora pro úspěšný marketing našeho klienta je tím pravým cílem našeho snažení.

Je bezpochyby nutné znát oblast nebo obor, v kterém působím, ale pokud svým výrobkem nebo službou oslovuji množství dalších lidí – spotřebitelů a klientů, znám dobře jejich smýšlení, motivace k nákupu, k užívání mých a konkurenčních produktů? Často si myslíme, že je známe, že víme, jak se rozhodují a chovají, ale realita je často odlišná. 

Budete překvapeni, jak doopravdy smýšlí běžný spotřebitel nebo potenciální zákazník, obyčejný člověk, pro kterého Váš produkt nebo Vaše služba je jen střípkem jeho každodenního života.