Co tvrdíme, máme o co opřít.

Jsme na trhu pro zodpovědné marketéry, kteří chtějí se svou firmou růst, pro vědce a analytiky, jejichž záměrem je najít hodnotné informace, fakta. Pro lidi, kteří chtějí přijmout nejlepší rozhodnutí. Máme v sobě zodpovědnost statistika, náturu konzultanta a za sebou máme sílu interpretační jistoty.

Chci se spolehnout a mít důvěru |

Potřebuji takové znalosti o trhu, na které se mohu spolehnout a důvěřovat jim. Když vím o přednostech i omezeních metodického postupu, pak volím MindBridge. Sám si pak za zjištěním mohu stát.

Hlavně srozumitelně |

Když potřebuji výzkum, na jehož konci stojí smysluplné a srozumitelné výstupy, myšlenky a závěry. I když jsem statistik, pro moje kolegy to potřebuji ještě „lidsky“.

Full-service |

Když potřebuji výzkum, jehož design vyžaduje know-how kombinace přístupů, kvalitativní a kvantitativní, preference spotřebitelů a predikce jejich zájmu o nové produkty a služby na základě modelování jejich parametrů. Díky široké metodické základně nejsme v nalézání odpovědí na klientovy otázky limitováni metodikou.

Pravdivost, otevřenost |

Když potřebuji informace jasné a prokazatelné. Takové, u kterých je známá spolehlivost a které fungují. Co řekneme, to je pravda. Máme to podložené.

Standardy kvality |

Když informace, které potřebuji, mají být srovnatelné, standardizované, naplňovat mezinárodní standardy kvality. ESOMAR a SIMAR jsou pro nás zdrojem minimálních kvalitativních standardů.

Umíme se ptát |

To umí každý. Dobré otázky ve výzkumu jsou výsledkem jazykového citu, použití výrazů, pod kterým předmět výzkumu znají spotřebitelé, smyslu pro jednoznačnost. A pak zkušenost. Alespoň 25 let, je to pak snadné. My se umíme ptát před výzkumem klienta na jeho potřeby. A na kontext potřeb. S tím dostanete nejen to, co zadáte, ale i to, co opravdu potřebujete vědět. Soulad očekávání a potřeb.

Něco neobvyklého |

Když se zdá marketingový problém k rozlousknutí příliš odlišný, nestandardní, komplexní, pokud možno téměř nemožný. S většinou „neřešitelných“ zadání jsme se totiž již setkali a spolu s klientem je vyřešili.

Něco ilegálního |

Tak tady to asi nedáme. Dodržujeme zákony.


Za tu dobu 30 let profesionálního působení ve výzkumných, konzultačních nebo manažerských pozicích víme, jak to chodí a jaké informační potřeby jsou vlastní jednotlivým úrovním řízení.