Tak, aby to bylo pro naše klienty vhodné a výhodné.

Někdy si s respondenty povídáme osobně, na to máme i několik stovek kolegů – tazatelů v České republice. Jsou opravdu všude, nejspíš jste některého z nich už míjeli, nebo Vás i oslovili jako respondenta.

Někdy si s respondenty povídáme raději po telefonu, protože je to rychlejší, nákladově příznivější a pro těch 5 minut rozhovoru není potřeba zvonit někomu u dveří.

Když má náš klient málo času a téma i cílová osoba to umožní, pak se ptáme přes internet. Má ho dnes podle ČSÚ skoro každý! A to je rozhodně víc domácností, než když jsme se začali kdysi ptát po pevných telefonních linkách. Je zároveň nejsnazší a nejrychlejší. Ale pro nějaké projekty v nejstarší věkové kategorii občanů bychom třeba doporučili ptát se spolehlivěji jinými metodami.

 | Osobní rozhovory (CAPI, TAPI, PAPI)

 | Telefonické rozhovory (CATI)

 | On-line dotazování (CAWI, CASI)

 | Skupinové rozhovory (FGD)

 | Hloubkové rozhovory (IDI)

 | Mystery shopping (MS)

 | Studiové spotřebitelské testy (CLT/in-hall test)

 | Spotřebitelské testy v domácnostech (in-home test)

 | Asistované nákupy (AS)

 | Eye Tracking (ETC)